Ο Απόστολος Κλεόπας

30 Οκτωβρίου 2014

Σίμων ή Συμεών ή Κλεόπας (20 Οκτωβρίου)

Σίμων, ο και Συμεών και Κλεόπας ονομαζόμενος, ο αδελφόθεος, υιός του μνήστορα Ιωσήφ. Είναι ένας από τους τεσσερεις υιούς τους οποίους απέκτησε από την πρώτη γυναίκα του, δηλ. τους Ιάκωβο, Ιωσή, Ιούδα και Σίμωνα (Ματθ. 13, 54). Σημειώνουμε ότι άλλος είναι αυτός από τον Σίμωνα τον καλούμενο Ζηλωτή ή Κανανίτη. Ο Κλεόπας είναι ο μετά του Λουκά πορευόμενος εις Εμμαούς κατά την ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου, στους οποίους εμφανίστηκε  ο αναστάς Ιησούς και διερμήνευσε τις γραφές (Λουκ. 24, 18).  Απορεί ο Κλεόπας πώς είναι δυνατόν να υπάρχει κάτοικος ή παρεπίδημος στην Ιερουσαλήμ, που αγνοεί τα μεγάλα γεγονότα, τα όποια συντάραξαν των πόλη.

ApostolosKleopas

Μετά την άλωση της Ιερουσαλήμ από τον Τίτο (70 μ.Χ.) και την καταστροφή που ακολούθησε, όταν επέστρεψαν πάλιν οι πιστοί στην αγίαν Σιών ανέδειξαν τον Σίμωνα ή Κλεόπα δεύτερον επίσκοπο της αγίας πόλεως. (Αποστ. Διαταγαί Z.XLVI παρ. 13 = (ΒΕΠΕΣ, σ. 137 στίχ. 2). Πρώτος επίσκοπος  υπήρξε ο αδελφόθεος Ιάκωβος.

Καταδικάσθηκε από τον Βασιλέα Δομετιανό το 82 μ.Χ. να πιεί δηλητήριο, που προερχόταν από σκορπιούς, όφεις, φαλαγγίων, και άλλων θηρίων δηλητηριωδών, δεν έπαθε όμως κανένα κακό. Επί Τραϊανού (98-117) κατηγορήθηκε για τον αποστολικό του ζήλο από τους αιρετικούς, στον ύπατο Αττικό. Συλληφθείς βασανίσθηκε σκληρά, και εν συνεχεία οδηγήθηκε σε σταυρικό θάνατο το 107 μ.Χ. σε ηλικία 120 ετών.

(Πρωτοπ. Βασιλείου Α. Βασιλοπούλου, Συνοπτικά Συναξάρια των εβδομήκοντα Αγίων Αποστόλων, σ. 67-68)