Βηθλεέμ: ο Αστέρας ως Υπερβατικό Φαινόμενο

Η  πλειονότητα των ορθοδόξων θεολόγων, επικεντρωνόμενοι στην ουσία της ευαγγελικής αφήγησης περί του αστέρος της Βηθλεέμ διατυπώνουν την άποψη ότι ο ευαγγελιστής Ματθαίος θέλησε να παρουσιάσει ένα γεγονός απόλυτα θαυματουργό και υπερφυσικό, το οποίο δεν είναι δυνατόν να συνταυτιστεί με … Συνεχίστε να διαβάζετε το Βηθλεέμ: ο Αστέρας ως Υπερβατικό Φαινόμενο.