Βίος και Ακολουθία των αγ. αυταδέλφων Μαξίμου και Δομετίου

19 Ιανουαρίου 2015

ksoklisi

Στα δύο αρχεία που ακολουθούν περιλαμβάνονται αντίστοιχα ο Βίος και η Ακολουθία των αγ. αυταδέλφων Μαξίμου και Δομετίου, που συνεγράφησαν από το Μέγα Υμνογράφο της των Αλεξανδρέων Εκκλησίας, Δρ Χαραλάμπη Μπούσια.

https://www.pemptousia.gr/wp-content/uploads/2015/01/synaxarimaximudometiu.pdf

https://www.pemptousia.gr/wp-content/uploads/2015/01/akolu8iamaximudometiu.pdf