Το Μεγάλο Μεγαλυνάριο της Θεοτόκου (ψάλλει ο Βατοπαιδινός Χορός)

28 Φεβρουαρίου 2015

batopaidinoi2

Στο βυζαντινό λειτουργικό τυπικό ανήκουν η Θεία Λειτουργία του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου και των Προηγιασμένων Δώρων. Η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου τελείται 10 φορές κατά την διάρκεια του εκκλησιαστικού έτους. Πέντε από αυτές είναι κατά τις πέντε Κυριακές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, γεγονός που μαρτυρεί και το ιστορικό βάθος της Θείας Λειτουργίας. Επίσης τελείται το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης και του Μεγάλου Σαββάτου, την παραμονή των Χριστουγέννων και των Θεοφανείων και την ημέρα της μνήμης του Μεγάλου Βασιλείου, την 1η Ιανουαρίου.

Στη Θεία Λειτουργία του Mεγάλου Bασιλείου τα  ψάλλονται μελισματικά ο επινίκιος ύμνος »Άγιος Άγιος Άγιος Κύριος Σαβαώθ», το “Σε υμνούμεν…”, προκειμένου να καλυφθεί η μεγάλη διάρκεια της ανάγνωσης των ευχών. Το “Άξιόν εστι” αντικαθίσταται από το μεγάλο θεομητορικό μεγαλυνάριο  “Επί Σοι χαίρει Κεχαριτωμένη”.

O βατοπαιδινός χορός ψάλει το «Επι σοι χαίρει» σε ήχο β΄.