Άγιος Καλλίνικος, Επίσκοπος Τσερνίκας Ρουμανίας ( † 1868)

11 Απριλίου 2015

Τη 11η  του αυτού μηνός μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών

Καλλινίκου επισκόπου Τσερνίκας Ρουμανίας ( † 1868).

Γεννήθηκε στο Βουκουρέστι στις 7 Οκτωβρίου 1787. Στο άγιο βάπτισμα έλαβε το όνομα Κωνσταντίνος. Οι γονείς του ήταν ιδιαίτερα ευσεβείς. Η μητέρα του τελείωσε τον βίο της ως μοναχή. Μοναχός ήταν και ένας μεγαλύτερος αδελφός του.

Το 1807 εισήλθε στη μονή Τσερνίκα, για να μονάση. Το επόμενο έτος έλαβε το μοναχικό σχήμα και ωνομάσθηκε Καλλίνικος. Το ίδιο έτος χειροτονήθηκε διάκονος. Το 1813 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και το 1815 χειροθετήθηκε πνευματικός. Το 1817 μετέβη στο Άγιον Όρος με τον Γέροντά του Ποιμένα, ο οποίος έμεινε μόνιμα εκεί. Η παραμονή του στο Άγιον Όρος τον επηρέασε σημαντικά στην κατοπινή του πνευματική ζωή και στον προσωπικό, μυστικό, μεγάλο ασκητικό αγώνα. Το 1818 κατεστάθη ηγούμενος της Τσερνίκα και υπήρξε φωτεινό παράδειγμα για όλη την φιλόθεη αδελφότητα, την οποία διαποίμανε θεάρεστα επί 32 έτη. Οι μοναχοί της μονής έφθασαν τους 350.

kalltsern1

Το 1850 εκλέχθηκε επίσκοπος Ρίμνικ και εργάσθηκε πολύμοχθα και διαφορότροπα με επιτυχία για την πνευματική ανύψωσι της επισκοπής. Στην σκήτη της επαρχίας του Φρασινέι εισήγαγε τους μοναχικούς θεσμούς του Αγίου Όρους. Το 1867 αποσύρθηκε στη μονή της μετανοίας του, για να ησυχάση και να προσευχηθή περισσότερο, προετοιμαζόμενος για την αναχώρησί του από τη γη. Αναπαύθηκε οσιακά στις 11 Απριλίου του 1868, η οποία είναι και ημερομηνία της μνήμης του. Τάφηκε στον ναό του Αγίου Γεωργίου, που είχε κτίσει ο ίδιος, με την παρουσία χιλιάδων πιστών. Ο άγιος ήταν κοσμημένος με τα χαρίσματα της προοράσεως και της θαυματουργίας. Πολλά θαύματα τελεί μέχρι σήμερα.

Η επίσημη αναγνώρισι της αγιότητάς του έγινε από την Εκκλησία της Ρουμανίας στις 21 Οκτωβρίου 1955. Εκλεκτός βιογράφος του είναι ο μαθητής του αρχιμανδρίτης Αναστάσιος Μπαλντοβίν.

Η μνήμη του τιμάται στις 11 Απριλίου.