Ο επιβλητικός καθεδρικός ναός του Αγίου Νικολάου Αμμοχώστου

16 Ιουνίου 2015

Ο επιβλητικός καθεδρικός ναός του Αγίου Νικολάου βρίσκεται στην εντός των τειχών πόλη της Αμμοχώστου και είναι κτίσμα του 14ου αι. Aρχιτεκτονικά ακολουθεί τον καθεδρικό ναό της γαλλικής πόλης Reims. Στο ναό αυτό στέφονταν οι Φράγκοι βασιλείς της Κύπρου και Ιερουσαλήμ.

gothikos2

Η εκκλησία χωρίζεται σε τρία κλίτη με δύο σειρές από έξι κυλινδρικούς κίονες. Τα κλίτη καταλήγουν σε πολυγωνικές αψίδες και δύο τετράγωνοι πύργοι υψώνονται στις δύο γωνίες της πρόσοψης. Στην πρόσοψη (δυτικός τοίχος) επίσης υπάρχουν τρεις πύλες με βαθμιδωτά περίθυρα με ανάγλυφες σπείρες και σκοτίες. Στο κεντρικό τμήμα της πρόσοψης, στον όροφο, υπάρχει μεγάλο παράθυρο με οξυκόρυφο τόξο που κοσμείται με ανάγλυφο φυτικό διάκοσμο. Το παράθυρο αυτό περιβάλλεται από αέτωμα με φυτικό ανάγλυφο διάκοσμο. Στο νότιο και το βόρειο τοίχο τα παράθυρα έχουν πιο απλή μορφή και αποτελούνται από ανοίγματα που καταλήγουν σε οξυκόρυφα τόξα.

Εσωτερικά του ναού οι οξυκόρυφοι θόλοι σχηματίζονταν από οξυκόρυφα σταυροθόλια με βεργία που ξεκινούσαν, ανά τρία, από τους κίονες των κιονοστοιχιών. Ο ναός αρχικά ήταν κοσμημένος με τοιχογραφίες που όμως καταστράφηκαν όταν οι Οθωμανοί μετέτρεψαν την εκκλησία σε τζαμί το 1571 (τέμενος Λάλα Μουσταφά πασά).

Τότε είναι που καταστράφηκαν και τα αγάλματα που κοσμούσαν το ναό (π.χ. τα αγάλματα που βρίσκονταν στις κόγχες της κεντρικής εισόδου και οι πρόβολοι με ανθρώπινες μορφές φυσικού μεγέθους που βρίσκονταν στα παράθυρα του τελευταίου ορόφου των δύο πύργων). Ίχνη τοιχογραφιών σώζονται στο βόρειο τοίχο (έφιππος Άγιος Γεώργιος) και στην αψίδα (Σταύρωση). Επίσης, στο νότιο κλίτος διατηρούνται ακόμα τμήματα χρωματιστού γυαλιού (βιτρώ).