Προσβάσιμη σελίδα

Παρακλητικός Κανών και Ακολουθία προς τιμήν του Οσ. Παϊσίου Αγιορείτου

Έχουμε τη χαρά να επαναδημοσιεύσουμε σήμερα δύο ακολουθίες που συνέθεσε παλαιότερα προς τιμήν του Οσίου Παϊσίου Αγιορείτου ο Μέγας Υμνογράφος της των Αλεξανδρέων Εκκλησίας Δρ Χαραλάμπης Μπούσιας

Οι ακολουθίες βρίσκονται αντίστοιχα στους παρακάτω συνδέσμους:

https://www.pemptousia.gr/wp-content/uploads/2015/01/kanwnparaklpais.pdf

https://www.pemptousia.gr/wp-content/uploads/2015/01/akolu8iapais.pdf

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Απολυτίκιο των Αγιορειτών Πατέρων (διακό-Διονύσιος Φιρφιρής)
«Σήμερον ἐξέλαμψε», Ιδιόμελον Αγιορειτών Πατέρων (Βατοπαιδινός Χορός)
Ύμνοι από την Ακολουθία του Αγίου Μιχαήλ του Χωνιάτου
«Μετά μύρων» Εωθινόν Β΄ (Θρασύβουλος Στανίτσας)
Ιωάννης Δακαλάκης, Μουσικοδιδάσκαλος, Πρωτοψάλτης