Ορθόδοξη Βιοηθική και χριστιανική διδασκαλία

17 Αυγούστου 2015

Η μελέτη της θεολόγου Νίκη Νικολάου για τη σχέση της θεολογικής ανθρωπολογίας με τη Βιοηθική (προηγούμενη δημοσίευση:http://bitly.com/1IIbA5N), ολοκληρώνει την εξέταση της ορθόδοξης χριστιανικής Βιοηθικής με την παράθεση των βασικών συμπερασμάτων για τις αρχές στις οποίες αυτή κινείται.

Πηγή:loathingbioethics.blogspot.com

Πηγή:loathingbioethics.blogspot.com

3.            Συμπεράσματα

      Προκειμένου να συνδεθεί η Ορθόδοξη ανθρωπολογία με την βιοηθική, κρίθηκε απαραίτητη η μελέτη της επιστήμης της ηθικής. Παρατηρήσαμε ότι η ηθική ετυμολογικά προέρχεται από τον όρο ήθος που σημαίνει τον συνηθισμένο τόπο κατοικίας, τη συνήθεια, το έθιμο, το χαρακτήρα. Ως επιστήμη, η ηθική ανάγεται στην αρχαιοελληνική φιλοσοφία και σήμερα θεωρείται ως ο κλάδος της φιλοσοφίας, ο οποίος ασχολείται με τη μελέτη των ανθρώπινων πράξεων και προσπαθεί να δώσει απάντηση στον ηθικό  προβληματισμό.

      Με διαφορετικό τρόπο κατανοείται η ηθική υπό την σκοπιά του Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Για τους Ορθόδοξους, η ηθική συνδέεται με την λατρεία της Αγίας Τριάδας: του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Το χριστιανικό ήθος πηγάζει μέσα από την πίστη ότι ο Θεός είναι ο Δημιουργός του κόσμου. Μέσα από την πλάση του ανθρώπου κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν του Δημιουργού του. Μέσα από την ανάγκη του ανθρώπου να βρει και να κατακτήσει το πραγματικό νόημα της ύπαρξής του και -το κυριότερο- μέσα από την σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού. Το ζωντανό πρόσωπο του Ιησού Χριστού, έχει λειτουργικό, ασκητικό και ευχαριστιακό προσανατολισμό. Στοιχεία του χριστιανικού ήθους, πηγάζουν από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του ανθρώπου, από την κοινωνία των προσώπων της Αγίας Τριάδας, από το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, από τη φθορά και το θάνατο.

      Τα στοιχεία που αντλούνται από το χριστιανικό ήθος, στέκονται ως αρωγή στον σύγχρονο άνθρωπο, ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που έχει επιφέρει η ιατρική και η βιολογία. Οι εξελίξεις που έχουν σημειωθεί σε αυτούς τους τομείς, προκαλούν θαυμασμό και ξεπερνούν τις προσδοκίες των ανθρώπων. Εξαιτίας των ανωτέρω αλματωδών εξελίξεων, προέκυψε η ανάγκη δημιουργίας του κλάδου της βιοηθικής.  Από τα όσα έως το σημείο αυτό έχουν εξεταστεί, διαπιστώνουμε ότι η βιοηθική, ως «το φυσικό παιδί της επιστήμης και τεχνολογίας του περασμένου αιώνα»[422], πρέπει να προσεγγίζεται με συγκεκριμένο τρόπο. Κατά τον Μητροπολίτη Μεσογαίας, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας τη διαδικασία μέσα από την οποία γεννήθηκε και να κατανοούμε τις ποικίλες μορφές της, ώστε να περιγράψουμε ορθά την ακριβή ταυτότητά της, να προσδιορίσουμε τις συντεταγμένες της στη σημερινή κοινωνία και να αξιολογήσουμε τη σημασία της στη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών της σύγχρονης ζωής[423].

      Σε αυτόν τον συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο, ο χριστιανός οφείλει να ξαναβρεί τη σταθερότητα των αξιών για τον εαυτό του, αλλά και για τους συνανθρώπους του.  Ο χριστιανικός κόσμος μπορεί να αξιοποιήσει τον κλάδο της βιοηθικής, προς όφελος του ανθρώπου. Μέσα από τα βιοηθικά διλήμματα, η χριστιανική ηθική ανακαλύπτει «την ιερότητα της εικόνας του Θεού και μέσα από τον άνθρωπο το μυστήριο του Θεού»[424].

 [Συνεχίζεται]

[422] Νικόλαος Χατζηνικολάου, Από την έκρηξη της φυσικής στη γέννηση της βιοηθικής, ό.π., σ. 525 ε.π.

[423] Στο ίδιο

[424] Στο ίδιο