Οι κλιματικές ζώνες της Γης

 
Παιδικά / Μαθαίνω Γεωγραφία

Για μαθητές της Στ΄ τάξης

Στο 10ο κεφάλαιο του βιβλίου της Γεωγραφίας μαθαίνεις για το καιρό, το κλίμα και τις κλιματικές ζώνες της Γης.

Αναφέρονται οι παράγοντες που καθορίζουν το κλίμα και επηρεάζουν τον καιρό ενός τόπου και οι συνθήκες  που υπάρχουν σ΄ έναν τόπο.

Για να μπορέσουμε να εξετάσουμε το κλίμα των τόπων του πλανήτη μας έχουμε χωρίσει τη Γη σε κλιματικές ζώνες.

Θα κατανοήσεις όλα αυτά διαβάζοντας το βιβλίο σου και ακολουθώντας την παρακάτω παρουσίαση.