Οι ζώνες βλάστησης της Γης

 
Παιδικά / Μαθαίνω Γεωγραφία

Για μαθητές της Στ΄ τάξης

Όπως σίγουρα θα γνωρίζεις, τα φυτά που αναπτύσσονται στη χώρα μας δεν υπάρχουν σε κάποια άλλα μέρη του πλανήτη. Το ίδιο ισχύει και αντίστροφα. Αυτό συμβαίνει επειδή η βλάστηση, αυτό που ονομάζουμε χλωρίδα, εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες αλλά και από το σημείο που βρίσκεται κάθε τόπος σε κάθε κλιματική ζώνη. Άμεση σχέση με τη βλάστηση έχει και η πανίδα μιας περιοχής. Όλα αυτά κλείνουν έναν κύκλο. Από τα φυτά εξαρτώνται τα φυτοφάγα ζώα, τα οποία, με τη σειρά τους, γίνονται τροφή για τα σαρκοφάγα.

Αυτά όλα αναφέρονται στο 11ο κεφάλαιο του βιβλίου της Γεωγραφίας. Σε κάθε κλιματική ζώνη συναντούμε και κάποιο άλλο είδος βλάστησης. Στην πολική ζώνη, όπου το φως του ήλιου δεν επιτρέπει την πλήρη ανάπτυξη των φυτών, συναντούμε την τούνδρα. Στην εύκρατη ζώνη υπάρχουν περισσότερα δάση αλλά και λιβάδια με στέπες, ενώ στην τροπική ζώνη κυριαρχούν οι σαβάνες και τα δάση της βροχής, οι ζούγκλες, όπως τις ξέρεις.

Όλα αυτά που αναφέρονται στο βιβλίο σου μπορείς να τα δεις πιο παραστατικά στην παρακάτω παρουσίαση, η οποία ακολουθεί το κείμενο του βιβλίου σου.