Ιστορικές σελίδες του Αγίου Όρους

23 Νοεμβρίου 2015

afaneis2

Διάλεξη με θέμα Αφανείς Αγιορείτες στον Μακεδονικό Αγώνα θα δώσει την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015, ώρα 19.00 στην αίθουσα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών ο Δρ. Ιστορίας, και τ. Βουλευτής, Βασίλειος Ν. Πάππας. Η ομιλία κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική και πρωτότυπη λόγω του ότι στηρίζεται σε άγνωστο στην μέχρι τώρα έρευνα πρωτογενές αρχειακό υλικό των Αρχείων της Αγιώνυμης Πολιτείας του Άθω της κρίσιμης περιόδου 1870-1913.

Στην ομιλία θα γίνει αναφορά και σε Αθωνικές προσωπικότητες που συνέβαλαν με τις μελέτες τους και σύνολο το έργο τους στους εθνικούς αγώνες τη εποχής (Μακεδονικός Αγώνας-Βαλκανικοί Πόλεμοι). Θα γίνει λόγος επίσης στα γεγονότα της απελευθέρωσης του Αγίου Όρους από το Ελληνικό Ναυτικό την 2α Νοεμβρίου 1912, θίγοντας ταυτοχρόνως τα όσα συνέβησαν μετά την απελευθέρωση, με την προσπάθεια του ρωσικού παράγοντα για διεθνοποίηση του Αγίου Όρους. Η διάλεξη θα ολοκληρωθεί με απαγγελία κειμένων από τον ηθοποιό του Κ.Θ.Β.Ε. Μιχαήλ Συριόπουλο.