Η χρήση της βιβλικής παράδοσης από τους αιρετικούς

[Προηγούμενη δημοσίευση:http://bitly.com/1PGt3mv] Τοιουτοτρόπως οι Ορθόδοξοι και οι αιρετικοί χρησιμοποιούν αμφοτέρας, την Παλαιάν και την Καινήν Διαθήκην άνευ διακρίσεως, δια ν’ αποδείξουν αν οι προφήται και οι απόστολοι είδαν μίαν κτιστήν ή άκτιστον θείαν υπόστασιν ή πρόσωπον του Χριστού. Η επιχειρηματολογία … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η χρήση της βιβλικής παράδοσης από τους αιρετικούς.