Πώς συμφιλιώνεται ο άνθρωπος με τον Θεό;

16 Δεκεμβρίου 2015

GeorgiosKapsanis1

Ο μακαριστός Γέρων Γεώργιος Γρηγοριάτης περιγράφει πώς το θαυμαστό μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως συμφιλιώνει τον άνθρωπο με τον Θεό.