Ιερομόναχος Ιερόθεος Λογγοβαρδίτης (1845 – 13 Ιανουαρίου 1930)

13 Ιανουαρίου 2016

Ιερομόναχος Ιερόθεος Λογγοβαρδίτης

Γεννήθηκε σε χωριό της Τεγέας το 1845. Το 1861 πήγε στη μονή Ζωοδόχου Πηγής Λογγοβάρδας Πάρου. Εκεί ήταν ηγούμενος ο λί­αν ενάρετος θείος του Ιερόθεος Βοσυνιώτης (+1887) και κατόπιν ο επίσης ενάρετος κατά σάρκα εξάδελφός του Φιλόθεος (+1905). Εκάρη μοναχός ο νεώτερος Ιερόθεος το 1868. Χειροτονήθηκε διάκονος από τον μητροπολίτη Παροναξίας Παρθένιο (+1876) το 1869. Συνεργάσθηκε με τον αδελφό του για την αγιογράφηση του Καθολικού και την ανα­καίνιση της μονής. Ήταν ένας καλός αγιογράφος.

Το 1886 ήλθε στο Άγιον Όρος να εμβαθύνει στα του μοναχισμού και να μαθητεύσει στην πλούσια ασκητική του παράδοση. Δεν γνωρίζουμε που και πόσο έμεινε. Γνωρίζουμε όμως ότι εδώ χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και προχειρίσθηκε Πνευματικός.

Ως ηγούμενος της ιεράς μονής Λογγοβάρδας «συνετέλεσε στην περαιτέρω ακμή και αίγλη και ανύψωση της Μονής». Φιλόθεος, φιλόπονος και ταπεινός παντού και πάντοτε. Πρώτος στην εκκλησία, στα διακονήματα, τις εργασίες. Ακάματος, υπομονετικός, πράος και μειλίχιος.

Ανεπαύθη εν Κυρίω στις 13.1.1930. «Η Πάρος και του λαμπρού τούτου αγίου πατέρα την κοίμηση εθρήνησε, γιατί υπήρξε πραγματικά “τύπος και υπογραμμός”, πρότυπον εναρέτου ανδρός, κοσμούμενος με όλες εκείνες τις αρετές και τα χαρίσματα τα πνευματικά, με τα οποία εισέρχεται “παμφαής”, ντυμένος τη λευκή στολή της ψυχής, στη Βασι­λεία των Ουρανών. Ελεγείο στην κοίμησή του είχε συνθέσει η μοναχή Κασσιανή Γαρδίκου της Μονής Χριστού Δάσους, της οποίας πνευματι­κός πατέρας υπήρξε ο Ιερόθεος».

Πηγές – Βιβλιογραφία

Ν. X. Αλιμπράντη, Η Ιερά Κοινοβιακή Μονή της Ζωοδόχου Πηγής Λογγοβάρδας Πάρου, Αθήνα 1984, σσ. 49-50.

Πηγή: Μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου, Μέγα Γεροντικό, τ. Α΄, εκδ. Μυγδονία σ. 233