Ιερομόναχος Λογγίνος Γρηγοριάτης (1858 – 1.1.1936)

Ι.Μ. Γρηγορίου-(Ιερομ. Λογγίνος)

Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.