Μοναχός Βαρλαάμ Ξενοφωντινός ( 1886 – 17 Ιανουαρίου 1983)

Screen shot 2016-01-18 at 6.02.49 PM

Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.