Τα Ελληνικά Γράμματα στον Καναδά

30 Ιανουαρίου 2016

Η ελληνική γλώσσα υπήρξε παγκόσμια στην αρχαία εποχή. Ήταν και είναι ακόμη η γλώσσα της επιστήμης, της τεχνολογίας και του πολιτισμού. Στην επιστήμη και στην τεχνολογία πάρα πολλές λέξεις είναι ελληνικές, σε όλες τις γλώσσες. Η ρίζα πολλών λέξεων στις διάφορες γλώσσες του κόσμου είναι ελληνικής καταγωγής. Η ελληνική γλώσσα είναι η γλώσσα της Καινής Διαθήκης, -του Ευαγγελίου- και των Πατέρων της Εκκλησίας.

Από τα ανωτέρω αντιλαμβάνεται κανείς την σπουδαιότητα της ελληνικής γλώσσας. Αντιλαμβάνεται επίσης, ότι κανείς δεν πρέπει να φείδεται κόπου, χρόνου και χρήματος για την, όχι μόνο, διάσωση, αλλά και την διάδοση της ελληνικής γλώσσας ανά τον κόσμο.

CAMP MET BC Family Reunion2

Η ελληνική γλώσσα διδάσκεται σε πολλά πανεπιστήμια του Καναδά, αλλά και σε αρκετά γυμνάσια. Η Ιερά Μητρόπολη και κάποιες ελληνικές κοινότητες έχουν θαυμάσια ημερήσια, ελληνορθόδοξα σχολεία. Όλες οι κοινότητές μας ανά τον Καναδά έχουν απογευματινά ή σαββατιανά ελληνικά σχολεία.

Πηγαίνουν όλα τα παιδιά ελληνικής καταγωγής στα ημερήσια απογευτινά ή σαββατιανά σχολεία; Δυστυχώς όχι. Ομιλείται η ελληνική γλώσσα σε όλα τα σπίτια ελληνικής καταγωγής; Και πάλι η απάντηση είναι όχι. Τί φταίει; Τί πρέπει να διορθωθεί; Τι πρέπει να γίνει;

Οι ελληνορθόδοξες κοινότητες του Καναδά, αλλά και οι ελληνικοί σύλλογοι, πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια για την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και της ορθόδοξης θρησκείας. Η βάση όμως είναι το σπίτι. Οι γονείς πρέπει να καταλάβουν, ότι τα παιδιά τους θα μείνουν Έλληνες -Ελληνοκαναδοί- μόνον όταν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και ζουν την ορθόδοξη πίστη τους.

Κάνοντας την διαπίστωση αυτή, οι γονείς πρέπει να καταβάλουν κάθε προσπάθεια στους εξής τομείς: Να ομιλούν την ελληνική γλώσσα αναμεταξύ τους και στα παιδιά τους στο σπίτι. Να βιώνουν την ορθόδοξη πίστη στο σπίτι, στην εκκλησία, αλλά και έξω στην κοινωνία. Να εγγράφουν τα παιδιά τους στα ημερήσια, απογευματινά ή σαββατιανά ελληνικά σχολεία, αλλά και στα κατηχητικά σχολεία των κοινοτήτων μας. Όχι μόνο να τα εγγράφουν, αλλά και να παρακολουθούν και να βεβαιώνονται ότι τα παιδιά τους παρακολουθούν και μαθαίνυν τα μαθήματα από τα ελληνικά σχολεία και τα κατηχητικά. Να κάνουν σωστή αξιολόγηση αν πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στα σπορτς και στις διάφορες άλλες απασχολήσεις των παιδιών ή στην φοίτησή τους στα ελληνικά και κατηχητικά σχολεία. Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στα ελληνικά και κατηχητικά σχολεία.

Οι κοινότητές μας και οι δάσκαλοι και δασκάλες, πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια για την ίδρυση περισσοτέρων ημερησίων ελληνικών σχολείων, απογευματινών και σαββατιανών, αλλά και το κυριότερο στα ημερήσια απογευματινά, σαββατιανά ελληνικά σχολεία και στα κατηχητικά σχολεία να γίνεται σωστή δουλειά.

Εκφράζω σε όλες τις κοινότητές μας, σε όλους τους φορείς των ελληνικών και κατηχητικών σχολείων τις άπειρες ευχαριστίες μου. Ευχαριστώ τους ιδρυτές και ευεργέτες των ελληνικών και κατηχητικών σχολείων. Ευχαριστώ τα διοικητικά συμβούλια και τους ιερείς που φροντίζουν για τα ελληνικά και κατηχητικά σχολεία. Ευχαριστώ τους διδάσκοντες και διδάσκουσες στα ελληνικά και κατηχητικά σχολεία, πολλές φορές αντιμετωπίζοντας διάφορα προβλήματα. Ευχαριστώ τους γονείς που ενδιαφέρονται για την ελληνοπρεπή και ελληνορθόδοξη παιδεία των παιδιών τους. Δοξολογώ τον Τρισάγιο, Τριαδικό Θεό, διότι μας ευλόγησε να ζουμε στην ευλογημένη χώρα του Καναδά, όπου έχουμε ελευθερία και πολλά αγαθά και εάν θέλουμε μπορούμε να προοδεύουμε συνεχώς. Επικαλούμαι προς όλους την Χάρη και την Ευλογία του Θεού και παρακαλώ όλους να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια για την ελληνοπρεπή και ελληνορθόδοξη παιδεία των παιδιών μας.

 

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΣ