Το Ανακοινωθέν της Συνάξεως των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών

28 Ιανουαρίου 2016

ΙΕΡΑ ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
Σαμπεζύ, 21-28 Ιανουαρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Προσκλήσει του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, επραγματοποιήθη η Σύναξις των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών εις το Ορθόδοξον Κέντρον του Οικουμενικού Πατριαρχείου εις Σαμπεζύ – Γενεύης από 21ης – 28ης Ιανουαρίου 2016.
Παρέστησαν οι Προκαθήμενοι:

synaxis_UP
Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος,
Αλεξανδρείας Θεόδωρος,
Ιεροσολύμων Θεόφιλος,
Μόσχας Κύριλλος,
Σερβίας Ειρηναίος,
Ρουμανίας Δανιήλ,
Βουλγαρίας Νεόφυτος,
Γεωργίας Ηλίας,
Κύπρου Χρυσόστομος,
Αλβανίας Αναστάσιος
και Τσεχίας και Σλοβακίας Ραστισλάβος,

ενώ εκωλύθησαν να παραστούν οι Μακαριώτατοι, Πατριάρχης Αντιοχείας Ιωάννης και Μητροπολίτης Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας Σάββας, εκ λόγων υγιείας, και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, διά προσωπικούς λόγους, εκπροσωπηθέντες όμως δι’ επισήμων αντιπροσωπειών των Εκκλησιών αυτών.
Οι Προκαθήμενοι των Ορθοδόξων Εκκλησιών συνήλθον διά να ολοκληρώσουν τα θέματα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Εις το πλαίσιον της Συνάξεως, την Κυριακήν, 24ην Ιανουαρίου, ετελέσθη Συλλείτουργον εις τον Σταυροπηγιακόν Ναόν του Απ. Παύλου, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχου και συλλειτουργούντων των Μακαριωτάτων Προκαθημένων και αρχηγών των αντιπροσωπειών των Ορθοδόξων Εκκλησιών πλην του επί κεφαλής της αντιπροσωπείας της Εκκλησίας Αντιοχείας.
Κατά την Σύναξιν, τα μέλη αυτής, «αληθεύοντες εν αγάπη» κατά το αποστολικόν (Εφεσ. 4, 15), διεξήγαγον τας εργασίας των εν πνεύματι ομονοίας και κατανοήσεως. Οι Προκαθήμενοι επεβεβαίωσαν την απόφασιν αυτών να συγκληθή η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος. Αύτη θα πραγματοποιηθή εις την Ορθόδοξον Ακαδημίαν της Κρήτης από 16ης έως 27ης Ιουνίου 2016. Επί τω σκοπώ τούτω οι Προκαθήμενοι ταπεινώς επικαλούνται την χάριν και ευλογίαν του Τριαδικού Θεού και εκζητούν τας θερμάς προσευχάς του πληρώματος της Εκκλησίας, κληρικών και λαικών, κατά την περίοδον την οδηγούσαν προς την Αγίαν και Μεγάλην Σύνοδον και κατά την διάρκειαν των εργασιών αυτής.
Τα επισήμως εγκριθέντα θέματα προς υποβολήν εις την Αγίαν και Μεγάλην Σύνοδον και υιοθέτησιν υπ’ αυτής, είναι: η αποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας εις τον σύγχρονον κόσμον, η Ορθόδοξος Διασπορά, το Αυτόνομον και ο τρόπος ανακηρύξεως αυτού, το μυστήριον του γάμου και τα κωλύματα αυτού, η σπουδαιότης της νηστείας και η τήρησις αυτής σήμερον, σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον. Αποφάσει των Προκαθημένων όλα τα εγκριθέντα κείμενα θα δημοσιευθούν.
Οι Προκαθήμενοι απεφάσισαν επίσης την σύστασιν Πανορθοδόξου Γραμματείας, τον κανονισμόν λειτουργίας της Συνόδου, την συμμετοχήν ετεροδόξων Παρατηρητών κατά την έναρξιν και λήξιν των εργασιών, και την κάλυψιν των δαπανών της Συνόδου.
Προσέτι, οι Προκαθήμενοι εξέφρασαν την στήριξιν αυτών προς τους διωκομένους Χριστιανούς της Μέσης Ανατολής και την συνεχιζομένην αγωνίαν των διά την απαγωγήν των δύο Μητροπολιτών, Παύλου Yazigi του Πατριαρχείου Αντιοχείας και Γρηγορίου Yohanna Ibrahim της Συροιακωβιτικής Εκκλησίας.
Αι εργασίαι της Συνάξεως έληξαν το εσπέρας της Τετάρτης, 27ης Ιανουαρίου 2016, με τον καταληκτήριον χαιρετισμόν του Προέδρου αυτής Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου.

Εν τω Ορθοδόξω Κέντρω του Οικουμενικού Πατριαρχείου εν Σαμπεζύ Γενεύης, τη 27η Ιανουαρίου 2016
Εκ της Γραμματείας της Ιεράς Συνάξεως.