Το Πάτερ ημών και η άπειρη αγάπη του Θεού

29 Ιανουαρίου 2016

GeorgiosKapsanisA

Ο μακαριστός Γέρων Γρηγόριος Γρηγοριάτης αναλύει το βαθύτερο νόημα της Κυριακής προσευχής, του Πάτερ ημών, και την σημασία που έχει η θεοπαράδοτη αυτή προσευχή για την προσωπική και κοινωνική μας ζωή.