Εκκλησιαστικές πρωτοβουλίες για την εξάλειψη των ανισοτήτων φύλου

4 Φεβρουαρίου 2016
  [Προηγούμενη δημοσίευση: http://bitly.com/23GbWYH]
  1. Προτάσεις

Η Εκκλησία καλείται να συνεχίσει να στηρίζει και να ενισχύει πρωτοβουλίες για την εξάλειψη ανισοτήτων στην οικογένεια, το σχολείο, την εργασία, ιδιαίτερα σήμερα, καθώς κατακτήσεις που κερδήθηκαν καθίστανται επισφαλείς[29]. Μία τέτοια κίνηση της Ορθόδοξης Εκκλησίας δεν θα σήμαινε ολίσθηση προς την πολιτικοποίηση των ζητημάτων. Το αντίθετο μάλλον, θα σήμαινε ότι παρέχει τη μαρτυρία της με σαφήνεια και μιλάει υπέρ των κατά Χριστώ αδελφών των ελαχίστων.

ekklprwt2

Για να το πετύχει αυτό, η Ορθόδοξη Εκκλησία χρειάζεται να τονίζει πάντα ότι θεμελιώδης αρχή της χριστιανικής ανθρωπολογίας είναι η ισότητα ανδρών και γυναικών, ότι δίπλα στους αγίους υπάρχουν οι άγιες γυναίκες, ως έμφυλες αναπαραστάσεις της αγιοσύνης την οποία δύναται να επιτύχει ο άνθρωπος με τη χάρη του Θεού. Οι γυναίκες στην Εκκλησία δεν είναι απούσες, άμορφες, άνοες, άφωνες, στατικές ή άβουλες. Ούτε θεωρούνται αποκλειστικά με βάση βιολογικούς παράγοντες παραγνωρίζοντας τα πνευματικά δώρα του Τριαδικού Θεού προς αυτές[30]. Το αντίθετο συμβαίνει, καθώς η Ορθόδοξη Εκκλησία «ομολογεί ότι έκαστος άνθρωπος, ανεξαρτήτως χρώματος, θρησκείας, φυλής, φύλου, εθνικότητος, γλώσσης, είναι φορεύς της εικόνος του Θεού, ισότιμον μέλος της ανθρώπινης κοινωνίας. Συνεπής προς την πίστιν αυτήν, η Ορθόδοξος Εκλησία δεν δέχεται τας διακρίσεις δι’ έκαστον εκ των προαναφερθέντων λόγων, εφ’ όσον αύται προϋποθέτουν αξιολογικήν διαφοράν μεταξύ των ανθρώπων»[31].

Ασφαλώς, η Εκκλησία δεν δύναται να προβεί σε νομοθετικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις. Αυτές είναι έργο της Πολιτείας. Μπορεί, όμως, να συμβάλλει στην αλλαγή των συνειδήσεων, την ανακαίνιση εν Χριστώ γυναικών και ανδρών. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχει χώρος αρκετός για όλα τα μέλη του σώματος του Κυρίου, κανείς και καμιά δεν περρισεύει. Όλα τα μέλη της Εκκλησίας μπορούμε να γίνουμε «ὄργανα τοῦ Παρακλήτου» και να συμβάλλουμε στην εδραίωση και την εμβάθυνση της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας[32].

[Τέλος]

[29] Βλ. τις μαζικές σεξουαλικές επιθέσεις κατά γυναικών το βράδυ της Πρωτοχρονιάς του 2016 σε μεγάλες πόλεις της Γερμανίας, Σουηδίας και Φιλανδίας. Βλ. ενδεικτικά http://www.dailymail.co.uk/news/article-3390168/Migrant-rape-fears-spread-Europe-Women-told-not-night-assaults-carried-Sweden-Finland-Germany-Austria-Switzerland-amid-warnings-gangs-ordinating-attacks.html.

[30] «Η Ορθόδοξος Εκκλησία πιστεύει ότι ο άνθρωπος δεν είναι απλούν σύνολον κυττάρων, ιστών και οργάνων, ούτε και προσδιορίζεται μόνον από βιολογικούς παράγοντες. Ο άνθρωπος αποτελεί δημιούργημα ‘‘κατ’ εικόνα Θεού’’ (Γεν. 1,27) και θα πρέπη η αναφορά εις αυτόν να γίνηται με τον δέοντα σεβασμόν». Βλ. το κείμενο της Ε΄ Προσυνοδικής Πανορθόδοξης Διάσκεψης, Σαμπεζύ/Γενεύη, 10-17 Οκτ. 2015 με τίτλο Η αποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας εν τω συγχρόνω κόσμω, ό.π., § ΣΤ12.

[31] Βλ. το κείμενο της Ε΄ Προσυνοδικής Πανορθόδοξης Διάσκεψης, Σαμπεζύ/Γενεύη, 10-17 Οκτ. 2015 με τίτλο Η αποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας εν τω συγχρόνω κόσμω, ό.π., § Ε2.

[32] Πρβλ. «Ὁμιλία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ἰωάννου, Προέδρου τῆς Δ΄ Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως, κατά τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν αὐτῆς (Σαμπεζύ Γενεύης, 8 Ἰουνίου 2009)», Γραμματεία επί της προπαρασκευής της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, στο Συνοδικά ΧΙ: Δ΄ Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις, 6-13 Ιουνίου 2009, Πρακτικά – Κείμενα, εκδ. Ορθόδοξον Κέντρον του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Σαμπεζύ – Γενεύης 2015  σ. 14-20.