Προσβάσιμη σελίδα

«Επί των ποταμών Βαβυλώνος» – Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος (βυζαντινός χορός Τρόπος)

aggelidismesa

Ο Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ είναι ένας από τους δασκάλους που συστηματοποίησαν και συνέβαλαν καθοριστικά στη καθιέρωση της Νέας Μεθόδου του 1814. Πρόκειται για μια μεγάλη προσωπικότητα με τεράστια προσφορά στο θέμα των εξηγήσεων από την παλαιά μουσική γραφή (μεσοβυζαντινή) στη νεοβυζαντινή γραφή του 1814. Σημαντική ήταν  η συμβολή του στη μελοποίηση και ανανέωση του ρεπερτορίου. Ο Πολυέλεος «Επί τον ποταμόν Βαβυλώνος» είναι ένα κλασικό παράδειγμα του μελοποιητικού χαρίσματος του Χοτρμουζίου. Η αναγνώριση και η αποδοχή του μέλους αυτού από τον κόσμο των ψαλτών φαίνεται από τη συνεχή και αδιάκοπη λειτουργική χρήση του αλλά και την θέση του σε όλες τις έντυπες μουσικές εκδόσεις του 19ου και 2ου αι.

Ο βυζαντινός χορός ΤΡΟΠΟΣ με χοράρχη τον δάσκαλο της ψαλτικής τέχνης Κωνσταντίνο Αγγελίδη ψάλλει τον Πολυέλεο «Επί τον ποταμόν Βαβυλώνος» και το κράτημα που τον συνοδεύει.

«Επί τον ποταμόν Βαβυλώνος»,  Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, ήχος γ΄.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
«Χερουβικόν» Χαρ. Ταλιαδώρου, ήχ. πλ. δ΄ (Πρωτοψ. Στέλιος Ζαχαρίου)
Ευγένιος Βούλγαρις: «ἡ μουσική τόσον ἔχει δύναμιν εἰς τάς ψυχάς τῶν ἀνθρώπων...»
Η θέση της γυναίκας στην μουσική του Βυζαντίου
«Τρισάγιο και Δύναμις» ήχ. β΄- Ιερομ. Παντελεήμων Κάρτσωνας
Χαρούμενα και λαοφιλή σκιρτήματα! (Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2020)