Μοναχός Παχώμιος Παντοκρατορινός (1880 – 22 Απριλίου 1974)

Kelli Agiou Georgiou Faneromenou

Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.