Όσιος Θαλάσσιος, ο φίλος του αγ. Μαξίμου του Ομολογητή

20 Μαΐου 2016

Όσιος Θαλάσσιος (20 Μαΐου)

Ο Όσιος Θαλάσσιος, καταγόταν από τη Λιβύη της Αφρικής και έζησε στα χρόνια του βασιλιά Κωνσταντίνου Δ’ του Πωγωνάτου (668 – 685 μ.Χ.). Έγινε πρεσβύτερος και έπειτα ηγούμενος μονής της Λιβύης. Συνδέθηκε με πνευματική φιλία με τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή όταν βρισκόταν στην Αφρική (περί το 628). Υπήρξε ασκητικός συγγραφέας και έργα του υπάρχουν στη Φιλοκαλία. Συνέγραψε 400 κεφάλαια περί Αγάπης και Εγκράτειας και της κατά Νουν πολιτείας. Απεβίωσε ειρηνικά το 648 μ.Χ.

os8alass

Ευχή του Οσίου Θαλασσίου

Κύριε των πάντων Χριστέ, ελευθέρωσέ μας από όλα τα ολέθρια πάθη και από τους λογισμούς που προέρχονται από αυτά. Πλασθήκαμε από Σένα, για να απολαύσουμε τον παράδεισο που φύτευσες Εσύ. Την τωρινή μας ατιμία μόνοι μας την προκαλέσαμε, με το να προτιμήσουμε την ολέθρια από την ευλογημένη απόλαυση. Πήραμε την αμοιβή μας γι’ αυτό, ανταλλάσσοντας την αιώνια ζωή με το θάνατο. Τώρα λοιπόν, Κύριε, καθώς στράφηκες με ευμένεια προς εμάς, κάνε το ίδιο ως το τέλος. Καθώς έγινες άνθρωπος για μας, σώσε μας όλους. Γιατί ήλθες να σώσεις εμάς τους χαμένους. Μη μας χωρίσεις από την μερίδα των σωζομένων. Ανάστησε τις ψυχές και σώσε τα σώματά μας. Καθάρισέ μας από κάθε μολυσμό. Σπάσε τα δεσμά των παθών που μας κατέχουν Εσύ, που συνέτριψες τις φάλαγγες των ακάθαρτων δαιμόνων και απάλλαξέ μας από την τυραννία τους, για να λατρεύσουμε Εσένα μόνο, το αιώνιο Φως, αφού αναστηθούμε εκ νεκρών, συγκροτώντας μαζί με τους Αγγέλους μία ευλογημένη και ακατάλυτη χορεία. Αμήν.