Προσβάσιμη σελίδα

«Σήμερον ο απρόσιτος τη ουσία» (Σύντμηση Γ. Χατζηθεοδώρου)

simeron1

Για το μουσικό κείμενο βλέπε εδώ

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Μουσικές Φυλλάδες Κυριακής Δ’ Ματθαίου (21/07/2024)
Λόγος και Μέλος: Η Μεταρρύθμιση του 1814 - 210 Χρόνια (Γ΄)
Λόγος και Μέλος: Η Μεταρρύθμιση του 1814 - 210 Χρόνια (Β΄)
Λόγος και Μέλος: Η Μεταρρύθμιση του 1814 - 210 Χρόνια (Α΄)