Τι είναι αλήθεια ο ορθόδοξος μοναχισμός;

7 Ιουλίου 2016

MonMoisis-ep

Ο μακαριστός Γέρων Μωυσής Αγιορείτης παρουσιάζει το αληθινό νόημα του ορθόδοξου μοναχισμού, την αγία παράδοση της ασκητικής, ησυχαστικής, προσευχητικής ζωής των μοναχών, που βαδίζουν στην σταυρική οδό της αγάπης προς τον Θεό και τον άνθρωπο.