Προσβάσιμη σελίδα

«Αι γενεαί πάσαι, μακαρίζομέν Σε» (Θεσσαλονικείς Υμνωδοί-Βατοπαιδινός Χορός)

panagia2

Οι Θεσσαλονικείς υμνωδοί και ο βατοπαιδινός χορός ψάλουν τον ειρμό της θ΄Ωδής, ενώπιον της σεβασμίας εικόνος της Θεοτόκου, σε αγρυπνία στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου.

Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, μακαρίζομέν Σε, την μόνην Θεοτόκον

Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι, ἐν Σοὶ Παρθένε ἄχραντε· παρθενεύει γὰρ τόκος, καὶ ζωὴν προμνηστεύεται θάνατος. Ἡ μετὰ τόκον παρθένος, καὶ μετὰ θάνατον ζῶσα, σῴζοις ἀεί, Θεοτόκε τὴν κληρονομίαν Σου.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
«Φρούρησον πανένδοξε άγιε Δημήτριε την πόλιν σου» -ΕΛΒΥΧ
Παρακλητικός Κανόνας στον Προστάτη της Θεσσαλονίκης άγ. Δημήτριο τον Μυροβλήτη
Ερμηνευτικές παρατηρήσεις σε μέλη της ελληνικής ψαλτικής τέχνης με αναλυτική και υπερ-αναλυτική σημειογραφία
Λειτουργικά ήχ. πλ. α΄ (Βεροίας Παντελεήμων- Χρ. Θεοδοσόπουλος)
«Η υπεράρχιος Θεότης», δοξαστικό πολυελέου, ήχ. πλ. α΄ (Πρωτοψ. Ιωάννης Χασανίδης)