Δημόκριτος, Αριστοτέλης και Δημοκρατία: μια άγνωστη σχέση

Οι προτάσεις του Δημοκρίτου επέδρασαν στο έργο του Αριστοτέλους και συνέβαλαν στην διαμόρφωση της θεωρίας του περί δημοκρατίας και συγκεκριμένα το είδος, που αναφέρει στα Πολιτικά, 1291 b. Βεβαίως στο υπό διερεύνηση ζήτημα, υφίστανται πολλές ομοιότητες, αλλά και σημαντικές διαφορές … Συνεχίστε να διαβάζετε το Δημόκριτος, Αριστοτέλης και Δημοκρατία: μια άγνωστη σχέση.