Ο ρατσισμός και εμείς: μια έρευνα στον «ευαίσθητο» δήμο Αχαρνών

20 Σεπτεμβρίου 2016

White caucasian and black afro american hands holding together, friendship concept

Συνεχίζοντας την παρουσίαση της έρευνας για τις πολυπολιτισμικές κοινότητες, περνάμε στις στάσεις και απόψεις των ερωτηθέντων σχετικά με το ρατσισμό και τη συνύπαρξη τους με άλλες πληθυσμιακές ομάδες που διαβιούν στο Δήμο Αχαρνών.

Στην ερώτηση αν θεωρούν ότι υπάρχει ρατσισμός στην τοπική κοινωνία, τα 40 (89%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν ναι, τα 4 (9%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν όχι και τέλος το 1 (2%) από τα 45 άτομα του δείγματος δεν απάντησε.

Στην ερώτηση πού πιστεύουν ότι οφείλεται, τα 14 (31%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν στην ξενοφοβία, τα 24 (53%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν στη συμπεριφορά των διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων που κατοικούν στο Δήμο Αχαρνών και τέλος τα 6 (13%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν άλλο (όπως στα «γκέτο», στην εγκληματικότητα, στην έλλειψη παιδείας και στο χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, το Κράτος και η αδιαφορία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης).

Στο σημείο αυτό αξίζει να διευκρινιστεί, ότι αρκετοί από τους συμμετέχοντες θεωρούν ότι η ξενοφοβία αποτελεί κύριο παράγωγο της συμπεριφοράς των διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων. Οι επιμέρους ομάδες αποστασιοποιούνται, περιχαρακώνονται και έτσι αποξενώνονται, καθώς δεν υπάρχει όσμωση στο κοινωνικό σύνολο.

Στην ερώτηση αν έχουν πέσει θύμα ρατσισμού τα 11 (24%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν ναι και τα 34 (76%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν όχι. Από τους αλλοδαπούς συμμετέχοντες τα 3 (50%) από τα 6 άτομα του δείγματος που έχουν ξένη υπηκοότητα, έχουν πέσει θύμα ρατσισμού αντίστοιχα στο σχολείο, στο δρόμο και σε κάποια δημόσια υπηρεσία. Από τους Έλληνες συμμετέχοντες τα 8 (21%) από τα 39 άτομα του δείγματος που έχουν ελληνική υπηκοότητα, έχουν πέσει θύμα ρατσισμού. Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιους από τους λόγους :

–          Εξαιτίας των πολιτικών τους πεποιθήσεων.

–           Στο σχολείο επειδή έκαναν παρέα με αλλοδαπούς συμμαθητές τους.

–          Λόγω της ηλικίας τους δεν μπορούν να βρουν δουλειά.

–          Εξαιτίας της δυσμενούς οικονομικής τους κατάστασης.

tzora-culture_24_22

Διάγραμμα 22: Τα ποσοστά και οι αριθμοί των συμμετεχόντων στην ερώτηση αν έχουν πέσει θύμα ρατσισμού

tzora-culture_24_23

Διάγραμμα 23: Τα ποσοστά και οι αριθμοί των συμμετεχόντων ελληνικής υπηκοότητας στην ερώτηση αν έχουν πέσει θύμα ρατσισμού

tzora-culture_24_24

Διάγραμμα 24: Τα ποσοστά και οι αριθμοί των συμμετεχόντων αλλοδαπής υπηκοότητας στην ερώτηση αν έχουν πέσει θύμα ρατσισμού

Στην ερώτηση ποια πιστεύουν είναι η στάση της τοπικής κοινωνίας προς τους αλλοδαπούς τα 11 (24%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν πολύ αρνητική, τα 17 (38%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν αρνητική, τα 6 (13%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν θετική, τα 8 (18%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν ουδέτερη και τέλος τα 4 (9%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν αδιάφορη.

Στο σημείο αυτό αξίζει να διευκρινιστεί, ότι αρκετοί από τους συμμετέχοντες που έχουν ελληνική υπηκοότητα θεωρούν, ότι η στάση της κοινής γνώμης διαμορφώνεται από τη συμπεριφορά των αλλοδαπών που κατοικούν στο Δήμο Αχαρνών. Έτσι ταυτόχρονα μπορεί να είναι αρνητική σε αλλοδαπούς που επιδεικνύουν παραβατική συμπεριφορά και θετική, ουδέτερη ή αδιάφορη, σε αλλοδαπούς που διαβιούν ήσυχα στο Δήμο Αχαρνών και δε δημιουργούν προβλήματα στο κοινωνικό σύνολο.

 Από τους αλλοδαπούς συμμετέχοντες τα 2 (33%) από τα 6 άτομα του δείγματος που έχουν ξένη υπηκοότητα, δήλωσαν ότι η στάση της τοπικής κοινωνίας είναι θετική, τα 2 (33%) από τα 6 άτομα του δείγματος που έχουν ξένη υπηκοότητα δήλωσαν αρνητική, το 1 (17%) από τα άτομα του δείγματος που έχουν ξένη υπηκοότητα δήλωσε πολύ αρνητική και τέλος το 1 (17%) από τα από τα άτομα του δείγματος που έχουν ξένη υπηκοότητα δήλωσε αδιάφορη.

tzora-culture_24_25

Διάγραμμα 25: Τα ποσοστά και οι αριθμοί των συμμετεχόντων στην ερώτηση ποια θεωρούν είναι η στάση της τοπικής κοινωνίας προς τους αλλοδαπούς

tzora-culture_24_26

Διάγραμμα 26: Τα ποσοστά και οι αριθμοί των συμμετεχόντων που έχουν ελληνική υπηκοότητα στην ερώτηση ποια θεωρούν είναι η στάση της τοπικής κοινωνίας προς τους αλλοδαπούς

tzora-culture_24_27

Διάγραμμα 27: Τα ποσοστά και οι αριθμοί των συμμετεχόντων που έχουν αλλοδαπή υπηκοότητα στην ερώτηση ποια θεωρούν είναι η στάση της τοπικής κοινωνίας προς τους αλλοδαπούς

Διαβάστε το προηγούμενο τμήμα της εργασίας εδώ