Πολυπολιτισμικότητα: διαφορετικότητα, τρόπος ζωής ή ανεργία και εγκληματικότητα;

7 Σεπτεμβρίου 2016

 

Social Media

Συνεχίζοντας την παρουσίαση της έρευνας για τις πολυπολιτισμικές κοινότητες, περνάμε στις στάσεις και απόψεις των ερωτηθέντων για την πολυπολιτισμικότητα

Στην ερώτηση αν έχουν ακούσει τη λέξη «πολυπολιτισμικότητα» τα 40 (89%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν ναι και τα 5 (11%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν όχι.

Στην ερώτηση με ποια έννοια θεωρούν ότι ταιριάζει η πολυπολιτισμικότητα, τα 7 (16%) από τα 45 άτομα του δείγματος δήλωσαν «Τρόπος ζωής», τα 8 (18%) από τα 45 άτομα του δείγματος δήλωσαν «Ρατσισμός», το 1 από τα 45 άτομα του δείγματος δήλωσε «Εμπειρία», τα 12 (27%) από τα 45 άτομα του δείγματος δήλωσαν «Εγκληματικότητα», 10 (22%) από τα 45 άτομα του δείγματος δήλωσαν «Ανεργία», τα 24 (53%) από τα 45 άτομα του δείγματος δήλωσαν «Διαφορετικότητα», τα 11 (24%) από τα 45 άτομα του δείγματος δήλωσαν «Μετανάστευση», τα 10 (22%) από τα 45 άτομα του δείγματος δήλωσαν «Παγκοσμιοποίηση» και τέλος τα 7 (16%) από τα 45 άτομα του δείγματος δήλωσαν «Φτώχεια». Στην ερώτηση αυτή δεν απάντησαν τα 2 (4%) από τα 45 άτομα του δείγματος.

 

Tzora-Culture_22_16Διάγραμμα 16: Τα ποσοστά και οι αριθμοί των συμμετεχόντων στην ερώτηση με ποια έννοια θεωρούν ότι ταιριάζει η πολυπολιτισμικότητα.

Στην ερώτηση αν ο Δήμος Αχαρνών είναι πολυπολιτισμικός, τα 41 (92%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν ναι, τα 2 (4%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν όχι και τέλος τα 2 (4%) από τα 45 άτομα του δείγματος δεν απάντησαν. Στην ερώτηση πως το συμπεραίνουν η πλειοψηφία ανέφερε την ύπαρξη αλλοδαπών στο Δήμο Αχαρνών.

Στο σημείο αυτό αξίζει να διευκρινισθεί, ότι αναλόγως του βαθμού ελέγχου των διαφόρων παραμέτρων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Πολιτεία, κάθε μία από τις παραπάνω έννοιες αποκτά μεγαλύτερη σημασία και η ταύτισή τους με την έννοια της «πολυπολιτισμικότητας» γίνεται αναπόφευκτη από τους συμμετέχοντες, με περισσότερες από μία έννοιες.

Αρκετοί από τους συμμετέχοντες δήλωσαν ότι ο Δήμος Αχαρνών είναι πολυπολιτισμικός εξαιτίας της φτώχειας και της κοινωνικής ανισότητας που επικρατεί μεταξύ των πολιτών, καθώς και της εγκληματικότητας που βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, όπως θα παρατηρήσουμε και στην επόμενη ενότητα.


Παρατήρηση: Το παρόν κείμενο αποτελεί τμήμα της Διπλωματικής Εργασίας «Τοπική Αυτοδιοίκηση και Πολυπολιτισμικότητα. H περίπτωση του Δήμου Αχαρνών» της φοιτήτριας του Ελληνικού  Ανοικτού Πανεπιστήμιου (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ  ΜΟΝΑΔΩΝ) και πολιτικής επιστήμονος κ. Φωτεινής Τζώρα. Η εργασία εκπονήθηκε με α’ επιβλέπουσα καθηγήτρια την κ. Τριανταφυλλοπούλου Αθανασία, β’ επιβλέπουσα καθηγήτρια την κ. Συλαίου Στυλιανή και Ακαδημαϊκό υπεύθυνο τον κ. Μπαντιμαρούδη Φιλήμονα, δημοσιεύεται, δε, εμπλουτισμένη σε συνέχειες από την ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ.

Διαβάστε το προηγούμενο τμήμα της εργασίας εδώ