Πόσο ρατσιστές είμαστε;

30 Σεπτεμβρίου 2016

Group of students walking in University Campus

Συνεχίζοντας την παρουσίαση της έρευνας για τις πολυπολιτισμικές κοινότητες, περνάμε στις απόψεις των ερωτηθέντων σχετικά με τη δική τους στάση απέναντι στις άλλες πληθυσμιακές ομάδες που διαβιούν στο Δήμο Αχαρνών.

Στην ερώτηση ποια είναι η δική τους στάση προς τους αλλοδαπούς, τα 5 (11%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν πολύ αρνητική, τα 12 (27%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν αρνητική, τα 5 (11%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν θετική, τα 17 (38%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν ουδέτερη και τέλος τα 6 (13%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν αδιάφορη.

Στο σημείο αυτό αξίζει να διευκρινιστεί, ότι αρκετοί από τους συμμετέχοντες ελληνικής και αλλοδαπής υπηκοότητας θεωρούν, ότι η στάση τους διαμορφώνεται αντίστοιχα από τη συμπεριφορά των αλλοδαπών που κατοικούν στο Δήμο Αχαρνών. Έτσι μπορεί ταυτόχρονα να είναι αρνητική σε αλλοδαπούς που επιδεικνύουν παραβατική συμπεριφορά και θετική, ουδέτερη ή αδιάφορη σε αλλοδαπούς που διαβιούν ήσυχα στο Δήμο Αχαρνών και δε δημιουργούν προβλήματα στο κοινωνικό σύνολο, υπογραμμίζοντας ότι δεν επιτρέπεται να εξομοιώνουμε τους αλλοδαπούς, συλλήβδην. Ωστόσο δε λείπουν και ακραίες αντιλήψεις όπως «πας μη Έλλην βάρβαρος» (από τα 3 (8%) από τα 39 άτομα του δείγματος που έχουν ελληνική υπηκοότητα).

Διάγραμμα 34: Τα ποσοστά και οι αριθμοί των συμμετεχόντων στην ερώτηση ποια είναι η δική τους στάση προς τους αλλοδαπούς

Διάγραμμα 34: Τα ποσοστά και οι αριθμοί των συμμετεχόντων στην ερώτηση ποια είναι η δική τους στάση προς τους αλλοδαπούς

Στην ερώτηση ποια πληθυσμιακή ομάδα που κατοικεί στο Δήμο Αχαρνών συμπαθούν περισσότερο και για ποιο λόγο, τα 8 (18%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν όλες, τα 5 (11%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν καμία, τα 6 (13%) από τα 45 άτομα του δείγματος δεν απάντησαν και τέλος τα 26 (58%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν, πως συμπαθούν ιδιαιτέρως κάποια πληθυσμιακή ομάδα.

Στο σημείο αυτό αξίζει να διευκρινιστεί, ότι αρκετοί από τους συμμετέχοντες ελληνικής και αλλοδαπής υπηκοότητας θεωρούν ότι η στάση τους διαμορφώνεται και επηρεάζεται κυρίως από το άτομο και τη συμπεριφορά του απέναντι προς τους ίδιους και το κοινωνικό σύνολο και συμπαθούν όλους όσους ζουν και εργάζονται τίμια. Ωστόσο, αναφέρουμε ενδεικτικά ότι η πλειοψηφία δήλωσε ότι συμπαθεί περισσότερο τους Πόντιους (υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ τους, εξαιτίας της ιστορίας τους, για την εργατικότητα τους, έχουν ενσωματωθεί στο κοινωνικό σύνολο, διατηρούν στην ομιλία τους αρχαίες ιδιωματικές λέξεις) και τους Πακιστανούς (γιατί ζουν διακριτικά και δεν ενοχλούν).

tzora-culture_25_35

Διάγραμμα 35: Τα ποσοστά και οι αριθμοί των συμμετεχόντων στην ερώτηση ποια πληθυσμιακή ομάδα που κατοικεί στο Δήμο Αχαρνών συμπαθούν περισσότερο

Στην ερώτηση ποια πληθυσμιακή ομάδα που κατοικεί στο Δήμο Αχαρνών αντιπαθούν περισσότερο και για ποιο λόγο τα 4 (9%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν όλες, τα 4 (9%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν καμία, τα 13 (29%) από τα 45 άτομα του δείγματος δεν απάντησαν και τέλος τα 24 (53%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν πως αντιπαθούν ιδιαιτέρως κάποια πληθυσμιακή ομάδα.

Στο σημείο αυτό αξίζει να διευκρινιστεί, ότι αρκετοί από τους συμμετέχοντες ελληνικής και αλλοδαπής υπηκοότητας θεωρούν ότι η στάση τους διαμορφώνεται και επηρεάζεται κυρίως από το άτομο και τη συμπεριφορά του απέναντι προς τους ίδιους και το κοινωνικό σύνολο και αντιπαθούν όλους όσους διαταράσσουν την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του και εν γένει ολόκληρη την εικόνα του Δήμου Αχαρνών. Ωστόσο, αναφέρουμε ενδεικτικά ότι η πλειοψηφία δήλωσε ότι αντιπαθεί περισσότερο τους Αθίγγανους- Ρομά εξαιτίας της άνομης ζωής τους και της εγκληματικής τους συμπεριφοράς (εμπόριο και διακίνηση ναρκωτικών, οπλοκατοχή, επαιτεία, κλοπές), τους Ρωσοπόντιους (μαφία) και τους Ινδούς (κυρίως λόγω της ενδυμασίας τους, καθώς έτσι δεν μπορούν να ενσωματωθούν στο κοινωνικό σύνολο).

Διάγραμμα 36: Τα ποσοστά και οι αριθμοί των συμμετεχόντων στην ερώτηση ποια πληθυσμιακή ομάδα που κατοικεί στο Δήμο Αχαρνών αντιπαθούν περισσότερο

Διάγραμμα 36: Τα ποσοστά και οι αριθμοί των συμμετεχόντων στην ερώτηση ποια πληθυσμιακή ομάδα που κατοικεί στο Δήμο Αχαρνών αντιπαθούν περισσότερο

Στην ερώτηση αν αγαπούν την πόλη τους τα 39 (87%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν ναι και τα 6 (13%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν όχι.

Διάγραμμα 37: Τα ποσοστά και οι αριθμοί των συμμετεχόντων στην ερώτηση αν αγαπούν την πόλη που κατοικούν

Διάγραμμα 37: Τα ποσοστά και οι αριθμοί των συμμετεχόντων στην ερώτηση αν αγαπούν την πόλη που κατοικούν

Στην ερώτηση αν θέλουν να φύγουν από αυτήν, τα 22 (49%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησα ναι, τα 20 (44%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν όχι και τέλος τα 3 (7%) από τα 45 άτομα του δείγματος δεν απάντησαν.

Διάγραμμα 38: Τα ποσοστά και οι αριθμοί των συμμετεχόντων στην ερώτηση αν θέλουν να φύγουν από την πόλη που κατοικούν

Διάγραμμα 38: Τα ποσοστά και οι αριθμοί των συμμετεχόντων στην ερώτηση αν θέλουν να φύγουν από την πόλη που κατοικούν

Στην ερώτηση αν υπάρχει κάποια πληθυσμιακή ομάδα που κατοικεί στο Δήμο Αχαρνών που θα ήθελαν να φύγει από την πόλη, τα 39 (87%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν ότι υπάρχει κάποια και τα 4 (13%) από τα 45 άτομα του δείγματος δεν απάντησαν. Στο σημείο αυτό αξίζει να διευκρινιστεί ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι θέλουν να φύγουν από την πόλη, όλοι όσοι έχουν εγκληματική συμπεριφορά απέναντι προς τους ίδιους και το κοινωνικό σύνολο. Ενδεικτικά η πλειοψηφία δήλωσε ότι από την πόλη θέλουν να φύγουν οι Αθίγγανοι – Ρομ, καθώς εξαιτίας της άνομης ζωής τους και της εγκληματικής τους συμπεριφοράς (εμπόριο και διακίνηση ναρκωτικών), ο Δήμος Αχαρνών έχει γίνει στέκι τοξικομανών με ανεξέλεγκτες διαστάσεις, που επηρεάζει αρνητικά τη διαβίωση όλων.

Διάγραμμα 39: Τα ποσοστά και οι αριθμοί των συμμετεχόντων στην ερώτηση αν υπάρχει κάποια πληθυσμιακή ομάδα που θα ήθελαν να φύγει από την πόλη τους

Διάγραμμα 39: Τα ποσοστά και οι αριθμοί των συμμετεχόντων στην ερώτηση αν υπάρχει κάποια πληθυσμιακή ομάδα που θα ήθελαν να φύγει από την πόλη τους

Τέλος, ζητώντας από τους ερωτώμενους να περιγράψουν αυθόρμητα με μία λέξη την πόλη τους τα 42 (93%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν και τα 3 (7%) από τα 45 άτομα του δείγματος δεν απάντησαν. Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες από τις απαντήσεις τους :

–          Η ζωή μου.

–          Για γκρέμισμα.

–          Εγκληματική.

–          Ωραία πόλη, λάθος διαμορφωμένη.

–          Καλή.

–          Ενδιαφέρουσα.

–          Χάλια.

–          Τραγική.

–          Τουριστική.

–          Υποβάθμιση.

–          Αθλιότητα.

–          Θέλει πολύ δουλειά.

–          Όμορφη

–          Αδιάφορη.

–          Μένει ίδια (Μεν-ίδι-ο).

–          Ωραία την ημέρα, επικίνδυνη το βράδυ.

–          Μπάχαλο.

–          Μέτρια.

–          Πολυπολιτισμική.

–          Μου αρέσει.

–          Απαράδεκτη.

–          Χωριό.

–          Πολύ ανεκτική.

–          Ανθρώπινο πάζλ.

–          Κοινωνικά αμόρφωτη.

–          Υποανάπτυκτη.

–          Χαίρομαι που είμαι εδώ.

–          Χαμένη Ευκαιρία.

–          Έτσι και έτσι

Διαβάστε το προηγούμενο τμήμα της εργασίας εδώ