Αγιος Νείλος Σιναΐτης (12 Νοεμβρίου)

12 Νοεμβρίου 2016

Όσιος Νείλος ο Σιναΐτης (12 Νοεμβρίου)

Ο όσιος Νείλος καταγόταν από την Άγκυρα της μικρασια­τικής Γαλατίας και έγινε έπαρχος Κωνσταντινουπόλεως επί Θεοδοσίου (379-395). Νυμφεύτηκε με μια σεμνή γυναίκα και απέ­κτησε δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Μετά έπεισε τη σύ­ζυγό του να αναχωρήσουν από την Κων/λη για να ζήσουν ως μο­νάχοι στην Αίγυπτο, παίρνοντας μαζί τους τα παιδιά τους. Ο όσιος Νείλος και ο γιός του Θεόδουλος πήγαν στο όρος Σινά, όπου πλήθος μοναχών ζούσαν ασκούμενοι στην ησυχία και συγκεντρώνονταν μονάχα την Κυριακή  για την Θ. Λειτουργία και το αδελφικό γεύμα και τις ημέρες των με­γάλων εορτών.

neilsinait

Μία ημέρα που είχαν κατέβει στον τόπο της Φλεγομένης Βάτου για να προσευχηθούν εμφανίσθηκε μία συμ­μορία Σαρακηνών, κατάσφαξε πολλούς από τους αγίους Πατέρες, άλλους έτρεψε σε φυγή προς το βουνό, τους δε νεώτερους συνέλαβε για να τους πουλήσει σκλάβους. Ο όσιος Νείλος έφυγε προς το βουνό με εντολή του υιού του για να γλυτώσει. Σε σύγγραμμά του ο όσιος θρηνεί την αιχμαλωσία του Θεόδουλου. Ξεπερνώντας τον πόνο του, αποδύθηκε με ακόμη μεγαλύτερη φλόγα στην άσκηση. Απέκτησε μεγάλη φήμη για την πνευματική του γνώση, τη διά­κρισή του και για το χάρισμα της προφητείας. Έγραψε πολλές επιστολές απαντώντας σε ερωτήματα, αποκαλύπτοντας τους δόλους των δαιμόνων, υπερασπίζοντας την ορθόδοξη πίστη εναντίον της αιρέσεως του Αρείου και άλλων αιρετικών. Συνέγραψε ασκητικά συγγράμματα εγκωμιάζοντας τη μοναχική πολιτεία ως τη μόνη «αληθινή φιλοσοφία», «τη φιλοσοφία του Αγίου Πνεύματος», η οποία με τη διόρθωση των ηθών και την αδιάλειπτη προσευχή προσφέρει την αληθινή γνώση.

Μετά από πολλά χρόνια κατάφερε να ξαναβρεί τον Θεόδουλο και χειροτονήθηκαν και οι δύο πρεσβύτεροι από τον επίσκοπο Ελούσης, που είχε διασώσει και περιθάλψει τον Θεόδουλο. Ο όσιος Νείλος κοιμήθηκε ειρηνικά περί το 430. Το λείψανό του και του υιού του Θεόδουλου μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη κατά τη βασιλεία του αυτοκράτορα Ιου­στίνου (518-527) και τιμούνταν στον Ναό των Αγίων Αποστόλων στο Ορφανοτρο­φείο.