Ζώντας με τον Θεό Πατέρα και τους αδελφούς μας

20 Ιανουαρίου 2017

georgioskapsanis11

Ο μακαριστός Γέρων Γεώργιος Γρηγοριάτης, στο πρώτο μέρος της ομιλίας του για την ευχαριστιακή ζωή, περιγράφει την ζωή του ανθρώπου που αισθάνεται τον Θεό ως Πατέρα του και τους άλλους ανθρώπους ως αδελφούς του, βιώνοντας με τον τρόπο αυτόν μια κοινωνία αγάπης.