Οι θυσίες για την αλήθεια της πίστεως

7 Μαρτίου 2017

Metallhnos1

Ο ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Παν. Αθηνών Πρωτ. Γεώργιος Μεταλληνός, μιλώντας για την μεγάλη εορτή της Κυριακής της Ορθοδοξίας, τονίζει τις θυσίες των αγίων και μαρτύρων ομολογητών της Εκκλησίας υπέρ της πίστεως, που εστερέωσαν και ασφάλισαν την αλήθεια της Εκκλησίας.