Η σημασία του διαλόγου στην οικοδόμηση διατλαντικών εταιρικών σχέσεων

19 Μαΐου 2017
[Προηγούμενη δημοσίευση: https://www.pemptousia.gr/?p=159986]

1.6 Σύνοδος Κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ (EU-US Summit)

Αναγκαία προϋπόθεση για την πραγμάτωση μιας ουσιαστικής συνεργασίας και την τήρηση των δεσμεύσεων που διακηρύσσουν οι εταιρικές συμφωνίες, αποτελεί ο τακτικός διάλογος. Στη βάση αυτή λαμβάνουν χώρα ήδη από το 1993 ετησίως σύνοδοι κορυφής, εκ περιτροπής σε ΕΕ και ΗΠΑ, μεταξύ του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Προέδρου των ΗΠΑ. Με την προετοιμασία των συνόδων έχει επιφορτιστεί μια ομάδα εργασίας ανώτερου επιπέδου (Senior Level Working Group) αποτελούμενη από αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών. (European External Action Service, 2013).

synodoskorifis

Η πιο πρόσφατη σύνοδος κορυφής έγινε στις Βρυξέλλες στις 26 Μαΐου 2014 με τη συμμετοχή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Hose Manuel Barroso, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Herman Van Rompuy και του Προέδρου των ΗΠΑ Barack Obama. Αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσαν μεταξύ άλλων η οικονομική ανάκαμψη, η κλιματική αλλαγή, η ΤΤΙΡ καθώς και ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής (US mission to EU, 2014).

1.7 Διάλογοι ΕΕ-ΗΠΑ (EU-US Dialogues)

Οι διατλαντικές σχέσεις ωστόσο ξεπερνούν το διακυβερνητικό επίπεδο επηρεάζοντας τις επιμέρους ομάδες που απαρτίζουν την ευρωπαϊκή και την αμερικανική κοινωνία. Έτσι ένα ευρύ φάσμα θεματικών διαλόγων έχει διαμορφωθεί ώστε να μετέχουν στη διαδικασία ρυθμιστικές αρχές, επιχειρηματίες, καταναλωτές, επιστήμονες και ακαδημαϊκοί αλλά και απλοί πολίτες. Αναλυτικότερα:

 Ο Διατλαντικός Επιχειρηματικός Διάλογος (Transatlantic Business Dialogue TABD) ξεκίνησε το 1995 και δημιούργησε ένα τετράπλευρο φόρουμ διαπραγμάτευσης που περιλαμβάνει εκπροσώπους των επιχειρήσεων αλλά και των κρατών. Στόχος είναι η δημιουργία μιας διατλαντικής αγοράς χωρίς εμπόδια συμβάλλοντας έτσι στην απελευθέρωση του παγκόσμιου εμπορίου. Από το 2013 λειτούργει το Διατλαντικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο (Transatlantic Business Council TABC) μια διατλαντική ένωση επιχειρήσεων που εκπροσωπεί εταιρείες με έδρα την ΕΕ και τις ΗΠΑ (Cowles, Egan, 2012).

 Ο Διατλαντικός Διάλογος Καταναλωτών (Transatlantic Consumers Dialogue TACD) λαμβάνει χώρα ετησίως και συνίσταται από οργανώσεις καταναλωτών που αναπτύσσουν προτάσεις για την ασφάλεια των τροφίμων και την υγεία προωθώντας τα συμφέροντα των καταναλωτών διατλαντικά.

 Ο Διατλαντικός Διάλογος Νομοθετικών Αρχών (Transatlantic Legislators Dialogue TLD) περιλαμβάνει εξαμηνιαίες συναντήσεις εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Κογκρέσου αναφορικά με θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

 Το Ενεργειακό Συμβούλιο ΕΕ-ΗΠΑ (EU-US Energy Council) προέκυψε από το Διατλαντικό Διάλογο για το περιβάλλον (Transatlantic Environmental Dialogue TAED). Το Συμβούλιο παρέχει ένα φόρουμ συζήτησης ευρωπαίων και αμερικανών ομολόγων ώστε να διευθετηθούν οι προκλήσεις της ενεργειακής ασφάλειας και της κλιματικής αλλαγής (EU Delegation to US, 2013).

 Ο Διάλογος ΕΕ-ΗΠΑ για την καινοτομία (EU-US Innovation Dialogue) προάγει την παραγωγικότητα και την επιχειρηματική πρωτοβουλία. Επιπλέον σημαντική συνεισφορά στις ευρωατλαντικές σχέσεις έχουν το Φόρουμ Εκπαιδευτικής Πολιτικής (EU-US Education Policy Forum), η Ειδική Ομάδα για την Βιοτεχνολογία (EU-US Task Force on Biotechnology) και το Διατλαντικό Δίκτυο Πολιτικής (Transatlantic Policy Network).

Εκτός όμως από τους επίσημους θεσμικούς μηχανισμούς αναγκαίος είναι ο διάλογος μεταξύ των Ευρωπαίων και των Αμερικανών πολιτών πρόσωπο με πρόσωπο. Για το λόγο αυτό, ΕΕ και ΗΠΑ συνεργάζονται στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων και της πρόληψης συγκρούσεων στηρίζοντας τη δράση των πολιτών τους στα προγράμματα αυτά. Επιπλέον η ΕΕ συνεργάζεται με ένα δίκτυο πανεπιστημίων στην Αμερική το οποίο προωθεί τη μελέτη των ευρωπαϊκών θεσμών καθώς και προγράμματα ακαδημαϊκής έρευνας και διδασκαλίας όπως: Erasmus Plus, Partnership Instrument, EU Visiting Fellows Program (EU Delegation to US, 2015).

(συνεχίζεται)