Ναυτιλία: ένα νέο ταξίδι για την Πεμπτουσία

4 Ιουλίου 2017

Editorial

Η ναυτιλία είναι ένα πλέγμα σχέσεων, δομών και λειτουργιών με αντικείμενο της Θαλάσσιες μεταφορές προϊόντων. Ο κάθε εμπλεκόμενος στη Ναυτιλία (Ναυλωτής, πλοιοκτήτης, Εφοπλιστής, Αξιωματικοί του Ε.Ν., Στελέχη, Ναυτασφαλιστής, Νηογνώμονας κλπ.) επιδιώκει την μεγιστοποίηση του κέρδους με την ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση του κόστους χωρίς όμως να τίθεται το ζήτημα της έκπτωσης στην ποιότητα και την ασφάλεια της παρεχόμενης υπηρεσίας. Η υπηρεσία της μεταφοράς του προϊόντος είναι σημαντικό να γίνεται με ποιότητα και ασφάλεια προκειμένου να κινηθεί με δυναμικό τρόπο η εμπορική δραστηριότητα τόσο στη θάλασσα όσο και στη στεριά καθότι τα πολλαπλασιαστικά οφέλη είναι μεγαλύτερα με την ασφαλή και ποιοτική διακίνηση του προϊόντος και των προσώπων που το διακινούν, διότι επιτυγχάνεται ο ιστορικός σκοπός του Ανθρώπου δια μέσου των θαλάσσιων μεταφορών που είναι η Κοινωνική και ηθική του Ανάπτυξη, η Οικονομική του ευημερία και η Πολιτική Ειρήνη και σταθερότητα με στόχο να αναπτυχθεί προσωπικά και οντολογικά.

Η Ναυτιλία πρωτίστως ενδιαφέρεται για την κοινωνική, οικονομική και πολιτική ειρήνη, ευημερία και σταθερότητα και επιδιώκει να θεσπίζει Νόμους, κανόνες και κανονισμούς που διασφαλίζουν την α) Προστασία της Ανθρώπινης Ζωής και Αξιοπρέπειας, β) την Προστασία του Περιβάλλοντος (που έχει άμεσο και έμμεσο αντίκτυπο στην Ανθρώπινη ύπαρξη) και γ) στην Προστασία της Περιουσίας (που έχει άμεσο και έμμεσο αντίκτυπο στην Ανθρώπινη ύπαρξη). Η ναυτιλιακή βιομηχανία δημιουργεί επενδύσεις στην εκπαίδευση με κεντρικό στόχο να εξαλείψει ή ελαχιστοποιήσει το Ανθρώπινο λάθος, κεντρικός παράγοντας του εργατικού και ναυτικού ατυχήματος.

Η Ναυτιλία έχει ανοικτές δομές και διακρίνεται για την ευελιξία και την αποτελεσματικότητα της με συνέπεια να προσανατολίζεται σε καινοτόμες πρακτικές, αντιλήψεις, που επικεντρώνονται το τελευταίο διάστημα σε δυναμικές εκπαιδεύσεις, στρατηγικές και πολιτικές των Ναυτιλιακών Εταιρειών που έχουν ως κεντρικό ζήτημα την υψηλά ακαδημαϊκή εκπαίδευση του προσωπικού των στελεχών της, με στόχο την εξάλειψη η ελαχιστοποίηση των πηγών κινδύνου και ατυχήματος και την ταυτόχρονη αύξηση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας σε ένα ασφαλές και ποιοτικό εργασιακό περιβάλλον για τον Άνθρωπο και για μια ασφαλή και ποιοτική υπηρεσία με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την Ανθρωπότητα. Η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση μπορεί να είναι η απάντηση  στην ανάπτυξη αντιλήψεων και πρακτικών εσωτερικού διαλόγου και αναστοχασμού του ατόμου διαμορφώνοντας με την αυτοεπίγνωση ένα εργασιακό και επιχειρηματικό περιβάλλον ασφαλές, ποιοτικό, παραγωγικό, αποτελεσματικό και δημιουργικό τόσο για τον Άνθρωπο όσο και για την ίδια την επιχειρηματικότητα.

Η Πεμπτουσία από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της έως σήμερα φέρνει κοντά την επιστήμη και τον πολιτισμό με την αυθεντική χριστιανική παράδοση. Κάθε ανθρώπινη δράση και ενέργεια που εμπίπτει σε αυτό το τρίπτυχο, αποτελεί αντικείμενο του ενδιαφέροντός της. Η Ναυτιλία είναι ακατάπαυστα συνυφασμένη όσο λίγα πράγματα με την Ελληνική Ιστορία και τον Πολιτισμό από αρχαιοτάτων χρόνων. Ναυτιλιακοί όροι και έννοιες όπως «Ναυς», «ολκάς», «θάλασσα», «πέλαγος», «λιμήν» και άλλες πολλές απαντούν στην χριστιανική γραμματεία και υμνολογία τόσο σε επίπεδο συμβολισμών όσο και ιστορικών πραγματικοτήτων. Η ναυτιλιακή ανάπτυξη άλλωστε της ρωμαϊκής εποχής, η οποία την κληρονόμησε από την ελληνιστική έδωσε το κοσμοπολίτικο υπόβαθρο επάνω στο οποίο στηρίχθηκε η διάδοση του χριστιανισμού και η ιεραποστολή. Και μόνον οι αναφορές της ιστορίας του Αποστόλου Παύλου, της μέγιστης προσωπικότητος για τον χριστιανισμό μετά τον Θεάνθρωπο Χριστό, αρκούν για να κατανοήσει κανείς τον ρόλο που διαδραμάτισε η ναυτιλία για την μετάδοση του ευαγγελικού λόγου στα Έθνη. Η επιστημονική προσέγγιση και διδασκαλία της Ναυτιλίας στις ακαδημαϊκές αίθουσες, αναδεικνύει σε μέγιστο βαθμό την σημασία της ανάπτυξης και της εσωτερικής συγκρότησης της ανθρώπινης προσωπικότητας. Στο σημείο αυτό η επαφή της Ναυτιλίας με τις αρχές της ορθόδοξης πνευματικής ζωής θα μπορούσε να ανοίξει ορίζοντες για ένα νέο πεδίο δι-επιστημονικού διαλόγου μεταξύ ναυτιλίας και θεολογίας μέσα σε μία παραγωγική και ιδιαίτερα ελπιδοφόρα προοπτική.

Με βάση όλα τα παραπάνω η Πεμπτουσία «ανοίγει τα πανιά» της στους ορίζοντες μίας νέας θεματικής: της Ναυτιλίας. Στο ταξίδι αυτό θα έχει πλοηγούς εξειδικευμένους επιστήμονες οι οποίοι θα συνδράμουν με εξαιρετικά ενδιαφέρον έγκυρο υλικό.

Ευχόμαστε στους φίλους και επισκέπτες της σελίδες μας ένα απολαυστικό ταξίδι σε ωκεανούς και πελάγη!

 

∗Ισίδωρος Παχουνδάκης
Ακαδημαικός Υπεύθυνος Ναυτιλιακών Προγραμμάτων elearning Οικονομικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πειραιά

∗Ευστράτιος Σπύρου
Ακαδημαικός Υπεύθυνος Ναυτιλιακών Προγραμμάτων elearning Οικονομικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πειραιά

*Νικόλαος Κόιος
Συντονιστής περιεχομένου Πεμπτουσίας, Επίκ. Καθηγ. Α.Ε.Α.Θ.