Προσβάσιμη σελίδα

Παρακλητικός Κανών στην αγ. Μεγαλομάρτυρα Ξενία την εκ Καλαμών

Για τον παρακλητικό κανόνα πατήστε εδώ

Για την ασματική ακολουθία πατήστε εδώ

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
«Τό κατ' εἰκόνα τηρήσας ἀλώβητον», Οσιακόν Ιδιόμελο (Βατοπαιδινός Χορός)
Η΄ εωθινόν δοξαστικόν - Γρηγόριος Νταραβάνογλου
«Σε υμνούμεν», το «Πατριαρχικόν» (Βασ. Εμμανουηλίδης)
«Δούλοι Κύριον» ήχ. α΄- Μέλος Ιωάννου Χασανίδη
Ένας χρόνος χωρίς τον Χαρίλαο Ταλιαδώρο