Προσβάσιμη σελίδα

Παρακλητικός Κανών στην αγ. Μεγαλομάρτυρα Ξενία την εκ Καλαμών

Για τον παρακλητικό κανόνα πατήστε εδώ

Για την ασματική ακολουθία πατήστε εδώ

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Μουσικές Φυλλάδες Κυριακής του Ασώτου (03/03/2024)
Μια θεόπνευστη, κατανυκτική και σπαραχτική προσευχή του Τριωδίου
Ιδιόμελα Αίνων Κυριακής του Ασώτου (Πρωτοψ. Δημήτριος Γαλάνης)
H σχέση των Αναβαθμών του Όρθρου με τους Αναβαθμούς του Ψαλτηρίου
«Έφριξε γη» Π. Χαλάτζογλου, ήχ. πλ. α' (Χαρίλαος Ταλιαδώρος)