Προσβάσιμη σελίδα

Παρακλητικός Κανών στην αγ. Μεγαλομάρτυρα Ξενία την εκ Καλαμών

Για τον παρακλητικό κανόνα πατήστε εδώ

Για την ασματική ακολουθία πατήστε εδώ

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Δοξολογία Π. Λαμπαδαρίου, ήχος δ΄«άγια» (Χορός Δανιηλαίων)
«...διά φωνῶν σημαντικῶν καί ἀσημάντων: τά Κρατήματα τῆς Ψαλτικῆς»
«Ο  Θεός έσχισε το χειρόγαφο του χρέους»
«Δεῦτε ἐργασώμεθα», Ιδιόμελο Δ΄Κυριακής Νηστειών (Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος)
Τι σημαίνει ο δικός μας σταυρός;