Άγιος Ανδρόμαχος (†12 Οκτωβρίου)

12 Οκτωβρίου 2017

Ένας λιγότερο γνωστός άγιος, είναι ο μάρτυρας Ανδρόμαχος. Το μόνο που γνωρίζουμε γι’ αυτόν είναι πως μαζί με τον άγιο Διόδωρο συνελήφθησαν λόγω της χριστιανικής τους πίστης κατά την εποχή των διωγμών και παρέδωσαν με μαρτυρικό τρόπο την ψυχή τους στον Κύριο με τον δια πυράς θάνατο.

Το Απολυτίκιο τους είναι:

Mάχου προς εχθρούς Aνδρόμαχε Kυρίου,
Kακ του πυρός σύνθνησκε τω Διοδώρω.