Γίνε εθελοντής στο χώρο της αναπηρίας!

30 Νοεμβρίου 2017

Το Ινστιτούτο Ενδοκοινωνιακής Αποκατάστασης προσκαλεί νέους/ες εθελοντές/ντριες που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στον χώρο της αναπηρίας. Οι εθελοντές/ντριες θα κάνουν συντροφιά σε ένα άτομο με αναπηρία, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, για μια περίοδο έξι μηνών. Με το πέρας του εξαμήνου θα λάβουν εξατομικευμένη βεβαίωση, στην οποία θα καταγράφονται οι δεξιότητες που θα έχουν εξελίξει. Οι εθελοντές που θα ολοκληρώσουν με συνέπεια το πρόγραμμα θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν σεμινάριο 12 ενοτήτων, διάρκειας 24 ωρών, από πολύ αξιόλογους επιστήμονες.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στην διεύθυνση: www.iea.gr

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία οι κ. Έλενα Καραγιαννίδου ([email protected]) και η κ. Edina Gazda ([email protected]) είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων.

Ακόμη, η ομάδα του ΙΕΑ είναι διαθέσιμη, προκειμένου να παρουσιάσει τις δραστηριότητες του φορέα, οπουδήποτε ζητηθεί.

π. Κωνσταντίνος Παπανικολάου

Διευθυντής

 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΔΟΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Φειδίου 3, 546 30 Θεσσαλονίκη
————————————————————————–
Τηλέφωνο-Τηλεομοιοτυπία: 2310-702388
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]
Ιστοσελίδα: www.iea.gr