Προσβάσιμη σελίδα

Λυκούργος Αγγελόπουλος – Άσπιλε Αμόλυντε

Από ζωντανή ηχογράφηση ακολουθίας στον Ι.Ν. Αγ. Ειρήνης οδού Αιόλου στις 30 Μαρτίου 2001.

Ηχογράφηση: Β.Ζάχαρης-Φωτογραφία: Ι.Πανουσάκης

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Ο βιβλικός χαρακτήρας της ορθόδοξης λατρείας
«Πάσχα ιερόν», Στιχηρά του Πάσχα (Χορός Ψαλτών « Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης»)
«Κατῆλθες ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆς» Ωδή στ΄- Καταβασίες του Πάσχα
«Αναστάσεως ημέρα», Καταβασία του Πάσχα, ήχ. α΄ (Γέρ. Δανιήλ Δανηιλαίος)
Τροπάριον της Κασσιανής (Γορτύνης Μακάριος)