Προσβάσιμη σελίδα

Ύμνοι του Όρθρου της Μεγάλης Τετάρτης-μέρος Α΄

Ακολουθία του Νυμφίου, Όρθρος Μεγάλης Τετάρτης-μέρος Α΄. Ψάλλει ο Άρχων Μουσικοδιδάσκαλος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Θεόδωρος Βασιλικός, Πρωτοψάλτης και Χοράρχης.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Θ΄ εωθινόν δοξαστικόν – Γρηγόριος Νταραβάνογλου
Αινείτε τον Κύριον, αγ. Ι. Κουκουζέλους, ήχ. πλ α΄, (Χορός Ψαλτών «Ρωμανός ο Μελωδός»)
Ακολουθία Παναγίας Παραμυθίας και αγ. Μαξίμου του Γραικού (Βατοπαιδινή Πανήγυρις)
Απολυτίκιο Παναγίας Παραμυθίας (Δανιηλαίοι)
Κανόνες Όρθρου Παναγίας Παραμυθίας