Μακάριοι οι πορευόμενοι εν νόμω Κυρίου

16 Απριλίου 2018

Ο μακαριστός Γέρων Αθανάσιος Μυτιληναίος, στην δέκατη έκτη ομιλία του για το βιβλίο των Ψαλμών της Π. Διαθήκης, αναλύει τον 118ο Ψαλμό, που χαρακτηρίζεται από τον Άγιο Αμβρόσιο επιτομή της χριστιανικής ηθικής, και με τον οποίο ο ψαλμωδός αινεί τον λόγο του Θεού.