Παράδοξο θαύμα κατά την αφή του Αγίου Φωτός και το μαρτύριο του Μουσουλμάνου!

9 Απριλίου 2018

Το Μ. Σάββατο, του 1580, επί Πατριάρχη Ιεροσολύμων Σωφρονίου, έγινε το εξής παράδοξο θαύμα. Το Άγιον Φως βγήκε από μία κολώνα η οποία σχίστηκε. Η κολώνα αυτή βρίσκεται κοντά στην πύλη του Ναού της Αναστάσεως και φαίνεται και μέχρι σήμερα, η δε αιτία που συνέβη το γεγονός αυτό είναι η εξής. Οι Αρμένιοι, κατά την εποχή εκείνη, διέκειντο εχθρικώς προς τους Ορθοδόξους και υποσχέθηκαν στον ηγεμόνα της Ιερουσαλήμ να του δώσουν αρκετά χρήματα, για να εμποδίσει τον Πατριάρχη και τους Ορθοδόξους, να μπουν το Άγιο και Μεγάλο Σάββατο στον Ναόν της Αναστάσεως. Πράγματι, ο ηγεμόνας, πείστηκε λόγω των χρημάτων και έδωσε διαταγή να γίνει έτσι ακριβώς.

Εισήλθαν, λοιπόν, στον Ναό με πολλή χαρά μόνον οι Αρμένιοι με την ελπίδα να λάβουν το Άγιον Φως, οι δε Ορθόδοξοι έμειναν έξω στην αυλή του Ναού περίλυποι, παρακαλώντας με τον Πατριάρχη τον Άγιον Θεό, με δάκρυα και συντριβή καρδίας, να δείξη το έλεος της ευσπλαχνίας Του· ενώ δε προσηύχοντο σχίσθηκε η κολώνα, που αναφέραμε πιο πάνω, και βγήκε απ’ αυτήν το Άγιον Φως.

Η κολώνα η οποία σχίστηκε και βγήκε το Άγιον Φως!

Όταν το είδε αυτό ο Πατριάρχης, έσπευσε με μεγάλη προθυμία και ευλάβεια και άναψε τα κεριά που κρατούσε στα χέρια του και διένειμε το Φως προς τους Ορθοδόξους, για τον αγιασμό τους. Όταν οι Μωαμεθανοί θυρωροί είδαν το θαύμα αυτό, άνοιξαν αμέσως την αγία Πόρτα και εισήλθε στον Ναόν ο Πατριάρχης και όλον το πλήθος των Ορθοδόξων ψάλλοντες το «Τις Θεός μέγας ως ο Θεός ημών» και ετέλεσαν την λειτουργίαν.

Λόγω του θαύματος αυτού, ένας μουσουλμάνος ομολόγησε μεγαλοφώνως τον Χριστό Υιό Θεού και πίστεψε σ’ Αυτόν, οι δε ομόδοξοί του όταν άκουσαν το γεγονός αυτό, θύμωσαν και τον έκαψαν μέσα στην αγία Αυλή, και έτσι έλαβε μαρτυρικό θάνατο.

Διασκευασμένο στην καθομιλουμένη από το “Προσκυνητάριον της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης”, που έγραψε ο Αρχιμανδρίτης Χρύσανθος, (Βιέννη 1807), και περιέχεται στο βιβλίο του Ιωσήφ Μ. Δ., “Το Άγιο Φως”, ( εκδόσεις Π. Κυριακίδη).