Καλύτερα αφέντης

11 Μαΐου 2018

Καλύτερα αφέντης σ’ ένα ψωμί, παρά δούλος σ’ ένα φούρνο.

Αραβική Παροιμία