Μην τα δείχνεις

15 Μαΐου 2018

Δεν πρέπει να δείχνεις τα λάθη των άλλων με λερωμένα δάχτυλα.

 

ιταλική παροιμία