Μήνυµα Μητροπολίτου ∆ράµας κ. Παύλου στο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία

7 Ιουνίου 2018

Αγαπητοί µου αδελφοί.

Τα καθήκοντά µου στην Ιερά Σύνοδο δεν επέτρεψαν τη σωµατική µου παρουσία σήµερα στο εθνικό αυτό συλλαλητήριο για την Μακεδονία µας. Καρδιακά όµως είµαι παρών και μαζί µε τον ιερό κλήρο ενώνουµε τη φωνή µας µαζί σας και µε όλη µας τη δύναµη βροντοφωνάζουµε ότι η  Μακεδονία µας είναι η ψυχή της Ελλάδας µας.

Όχι στην παραχάραξη της ιστορίας του Ελληνικού Έθνους.

Όχι στην εκχώρηση του ιερού ονόµατος της Μακεδονίας µας.

Όχι στη βεβήλωση της µνήµης των χιλιάδων µαρτύρων και αγωνιστών του Μακεδονικού αγώνα.

Κράτος µε το όνοµα «Μακεδονία», λόγω της φύσης του πού στηρίζεται στην παραχάραξη της ιστορίας θα είναι εκβιάσιµο από τούς κατά καιρούς ξένους προστάτες του. Τα Βαλκάνια αξίζουν άλλη προσέγγιση. Η καθολική και προτεσταντική Ευρώπη θα πρέπει να απελευθερωθεί από τις παλιές της αµαρτίες.

 Οι ηγεσίες της αλλά και αυτές της πατρίδας µας πρέπει να αποκτήσουν µία ενηλικιωµένη πολιτική οπτική για την επίλυση των ενδοευρωπαϊκών τριβών στα Βαλκάνια, αν θέλουν να µην αποτελούν πολιτικό παράρτηµα των υπερδυνάµεων. Ο δρόµος για την σταθερότητα στην περιοχή µας, όπως ο Έλληνας πολιτικός διανοούµενος Μιχάλης Χαραλαµπίδης προτείνει, ονοµάζεται  ∆ηµοκρατία της Κεντρικής Βαλκανικής.

Κεντρική, γιατί  η  απόσταση από  τα  Σκόπια µέχρι το  νοτιότερο άκρο  της Βαλκανικής, το ακρωτήριο Ταίναρο και το βορειότερο άκρο, τον Προύθο ποταµό είναι η ίδια. Βαλκανική,  γιατί  αναφέρεται  και  εκφράζει  µία  κοινή  σε  όλες  τις  εθνικές οµάδες του κράτους αυτού συνείδηση και ταυτότητα χωρίς να υποτιµά καµµία ∆ηµοκρατία, γιατί θα είναι το θεµέλιο της επιβίωσής του, εξασφαλίζοντας σε όλες τις θρησκευτικές και εθνικές οµάδες συνθήκες ισότητας, ισονοµίας και ισοπολιτείας.

Όλα τα άλλα είναι έλλειψη σεβασµού απέναντι στο Ελληνικό Έθνος πού τόσα προσέφερε στα Βαλκάνια και στην Οικουµένη.

Στα πλαίσια αυτά το άστρο της Βεργίνας, µέ βάση το όραµα του Ρήγα, θα µπορούσε να αποτελέσει το σύµβολο της Βαλκανικής αναγέννησης και ενότητας και όχι κουτοπόνηρη, παλαιοκοµµουνιστική κίνηση συνδικαλιστικής διαπραγµάτευσης. Όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν πολιτικούς µέ όραµα και κυρίως γνώση της ιστορίας. ∆υστυχώς τέτοιοι σήµερα δεν υπάρχουν, ή όταν υπάρχουν τους πολεµούν.

Οι  γενιές  πού  θα  µας  ακολουθήσουν  δεν  θα  συγχωρήσουν  την  εθνική µειοδοσία της εκχώρησης του ονόµατος της Μακεδονίας µας σε λαό που δεν του ανήκει.

Κανένας πολιτικός δεν έχει το δικαίωµα να εκχωρήσει το µέγιστης σηµασίας τεράστιο πολιτισµικό κοίτασµα που είναι η Μακεδονία µας.

† Ο ∆ράµας Παύλος