Δεν είμαστε υποχρεωμένοι

18 Ιουλίου 2018

Το δικαίωμά σου να ομιλείς δεν περιλαμβάνει και την υποχρέωσή μας να σε πάρουμε στα σοβαρά…

 

Huber Huphrey