Η λάσπη και τα άστρα

9 Ιουλίου 2018

Ο ένας κοιτάζει το πηγάδι και βλέπει τη λάσπη, ο άλλος βλέπει μέσα του τα άστρα που αντανακλούνται.

 

Εμμανουήλ Καντ