Το ζήτημα της Ομοφυλοφιλίας

6 Ιουλίου 2018

Στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα πολλοί θεωρούν την ομοφυλοφιλία ως φυσική κατάσταση και απορρίπτουν τη χριστιανική διδασκαλία αλλά και τις απόψεις των επιστημόνων, για την ύπαρξη των δύο φύλων, του αρσενικού και του θηλυκού, στα πλαίσια της φύσης και της βιολογίας.

Βεβαίως η επιστημονική κοινότητα δεν εκφράζει μια ενιαία και απόλυτη άποψη για το θέμα. Ένεκα τούτου αφενός μεν διατυπώνεται η θέση ότι βιολογικά, λόγω γενετικού υλικού, υπάρχει μια σαφής διάκριση των δύο φύλων από της γεννήσεως μέχρι του θανάτου και αυτές οι διαφορές παραμένουν αναλλοίωτες και δε μεταβάλλονται. Δεν αλλάζει π.χ. η λειτουργία του εγκεφάλου, ή η δυνατότητά του να ελέγχει τις διαφορές αυτές των δύο φύλων. Ιδιαίτερα δε τα νευροενδοκρινολογικά στοιχεία είναι ακόμη πιο συγκλονιστικά για τον άνθρωπο. Οι μηχανισμοί αυτοί, που έχουν σχέση με την επίδραση των ορμονών στον εγκέφαλο και με τη δυνατότητα του εγκεφάλου να αναπτύξει το ορμονικό υπόβαθρο του ανθρώπου στο μέγιστο δυνατό, διαφέρουν πάρα πολύ στα δύο φύλα [7].

Αφετέρου δε, υποστηρίζεται η θέση ότι ο φυλετικός διμορφισμός, παρόλο που εμφανίζεται σε πολλά διαφορετικά όργανα και συστήματα οργάνων, όπως το μυοσκελετικό, το καρδιαγγειακό, το νευρικό, το αναπνευστικό σύστημα, το δέρμα και άλλα, καθώς επίσης και στην ανθρώπινη συμπεριφορά, φαίνεται να καταρρέει στη βιολογική – γενετική του βάση. Ευρήματα που προέρχονται από άτομα σε διαδικασία ορμονικής αναπλήρωσης, φαίνεται να υποστηρίζουν την αντίθετη άποψη. Συγκεκριμένα φαίνεται ότι η γενική έμφυλη συμπεριφορά είναι περισσότερο ζήτημα ορμονικού προφίλ και λιγότερο ζήτημα διαπαιδαγώγησης. Επίσης η ενδοκρινολογία του καθενός, μπορεί να επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται, αντιλαμβάνεται και νιώθει. Ο αριθμός των εμπλεκόμενων γενετικών παραγόντων και οι συνδυασμοί που μπορούν να εμφανιστούν είναι τόσο πολλοί, που συνεπάγονται μια σχεδόν απεριόριστη ποικιλία μεταξύ του «απόλυτα ανδρικού» και του «απόλυτα γυναικείου» φαινότυπου. Η ανάγκη κατάταξης των ανθρώπων υποχρεωτικά σε μια από αυτές τις δύο κατηγορίες, γίνεται καθαρά για λόγους δικής μας κατανόησης και εξαιτίας του τρόπου λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου [8].

Πάντως η ψυχρή βιολογική αλήθεια είναι ότι οι αλλαγές πάνω στο φύλο δεν είναι εφικτές. Κάθε συγκεκριμένο κύτταρο του ανθρώπινου σώματος παραμένει κωδικοποιημένο με το φύλο ενός ατόμου για μια ζωή. Μπορούν να εμφανιστούν διασεξουαλικές αμφισημίες, αλλά αυτές αποτελούν αναπτυξιακές ανωμαλίες που αντιπροσωπεύουν ένα μικρό ποσοστό των ανθρώπινων γεννήσεων.

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι η ομοφυλοφιλία είναι μάλλον επίκτητη παρά κληρονομική. Κύριες αιτίες για αυτή αναφέρονται η ενδοοικογενειακή βία, η κτητικότητα των γονέων προς τα παιδιά, ο υπερβολικός ηθικισμός εντός της οικογένειας, η καταπίεση και γενικότερα η ενδοοικογενειακή ανισορροπία και η έλλειψη αγάπης μεταξύ των γονέων και των παιδιών, ο αλκοολισμός, η σεξουαλική κακοποίηση κ.α. Βλέπουμε δηλαδή ότι τα αίτια είναι κυρίως και πρωτίστως ψυχολογικά και συναισθηματικά, με την αντίδραση και το φόβο των παιδιών σε ενδοοικογενειακά προβλήματα να έχουν τον πρώτο λόγο [9].

Είτε πάντως κληρονομικά είτε επίκτητα είναι τα αίτια της ομοφυλοφιλίας, δεν παύει να αποτελεί μία μη φυσιολογική σεξουαλική ιδιαιτερότητα, η οποία κατά το μάλλον ή ήττον αποτελεί ψυχοσωματικό (διαβλητό και αδιάβλητο) πάθος, ασθένεια για την Εκκλησία που χρήζει θεραπείας πνευματικής.

Διαβάστε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

7. Στ. Μπαλογιάννη, «Ο καθορισμός υπό του εγκεφάλου των ψυχικών και σωματικών χαρακτήρων του φύλου», Εισήγηση στην Ημερίδα Ταυτότητα φύλου – Μία διεπιστημονική προσέγγιση, Τομέας Επιστημόνων Συλλόγου «Ο Μέγας Βασίλειος», κ.α.(Αθήνα 27 Μαρτίου 2017, Πολεμικό Μουσείο), στο διαδικτυακό τόπο: https://tideon.org
/index.php/2012-02-03-08-08-55/2012-02-28-20-15-23/10960-2017-08-22-13-38-48. (ημερομηνία ανάκτησης: 10-3-2018).
8. Γ. Καραβανά, «Έμφυλες Ταυτότητες: Υπάρχει ‘‘Ενδιάμεσο’’ Φύλο», στο διαδικτυακό τόπο: http://www.liberal.gr/arthro/170970/apopsi/arthra/emfules-tautotites-uparchei-isonendiamesosin-fulo.html (ημερομηνία ανάκτησης: 04-3-2018).
9. Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος αρ. πρωτ. 197/4 -10-2017 « Θέσεις της Π.Ε.Ε. – ΕΝΩ.ΨΥ.Π.Ε. για το Σχέδιο Νόμου ‘‘ Νομική Αναγνώριση της Ταυτότητας Φύλου’’».