Είναι πολλοί

22 Αυγούστου 2018

Όταν φωνάζει το καθήκον, πολλοί είναι παρήκοοι.

Κικέρων