«Σώσον Κύριε τον λαόν σου» (Δανιηλαίοι – Καρακαλληνοί)

danilaioi2

Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.